e-SMM başvuru süresiSerbest meslek mensupları, getirilen yeni düzenlemeyle mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için elektronik ortamda belge düzenleyebiliyor. Elektronik ortamda düzenlenen belgeler yine elektronik ortamda saklanıp Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) e-serbest meslek makbuzu (e-SMM) olarak raporlanabiliyor. e-SMM ve e-SMM’ye geçiş süresiyle ilgili merak ettiğin her şeyi bu yazıda derledik.

Serbest meslek makbuzu (SMM) nedir?

Serbest meslek erbabının, mesleki faaliyetleriyle ilgili tüm tahsilatları için düzenlemesi gereken evrakın adına serbest meslek makbuzu (SMM) denir. Serbest meslek makbuzu, değerli evrak niteliğindedir. Ücret tahsili yapıldığını kanıtlayan, bu yüzden fatura ve fişe denk olan bu belge, vergi dairesinde mükellefiyet açtıktan sıra hazırlanır.  Eksiksiz olarak iki nüsha halinde doldurulması gereken ve aslı müşteriye verilen SMM, yalnızca gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olanlara ya da kurumlar vergisi mükelleflerine kesilir. KDV’de tahsilat değil tahakkuk esastır. Bu nedenle SMM de hizmet gerçekleşip tahsilat alınınca kesilir. 

Serbest meslek makbuzu mu yoksa fatura mı kesmelisin?

Serbest meslek makbuzunun muhasebe kaydının adımları

Serbest meslek makbuzu nasıl iptal edilir?

e-Serbest meslek makbuzu (e-SMM) nedir?

e-Serbest meslek makbuzu ise, serbest meslek erbabının mesleki faaliyetleri için kestiği serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda düzenlenen halidir. Kısacası serbest meslek makbuzunun, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen kural ve standartlara uygun olarak e-ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamaların tamamı e-SMM olarak adlandırılır. GİB’in belirlediği standartlar, teknik kılavuzlarda yer alır. e-SMM’nin bu standartlara göre elektronik ortamda, elektronik sertifika ile imzalanıp düzenlenmesi ve e-SMM uygulamsı aracılığıyla alıcısına iletilmesi, muhafazası ve ibraz edilmesi bir zorunluktur. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-SMM izni alırsan e-SMM’yi elektronik ortamda saklaman ve ibraz etmen gerekir. Eğer şirketine e-SMM düzenlenmişse Gelir İdaresi Başkanlığı’nın teslim yöntemine göre e-SMM’nin kağıt çıktısını veya elektronik ortamdaki halini muhafaza ederek talep edildiğinde ibraz etmelisin.

Stopajsız e-serbest meslek makbuzu (e-SMM) nasıl düzenlenir?

2021 yılında e-SMM zorunluluğu ve e-serbest meslek makbuzu geçiş süresi nedir?

Serbest meslek mensubu kişiler, 1 Şubat  2020 tarihinden itibaren faaliyetine başladılarsa işe başladıkları ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (1 Haziran 2020) e-serbest meslek makbuzu (e-SMM) uygulamasına dahil oldular ve bu tarihten itibaren zorunlu olarak e-serbest meslek makbuzu düzenlemeye başladılar.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top