Huzur hakkı nedir?Huzur hakkı nedir, nasıl hesaplanır ve kimlere ödenir? Cevabı bu yazıda.

Huzur hakkı hesaplaman gerekiyor ancak nasıl yapacağını bilmiyor musun? Bu yazı ile huzur hakkı hesabını kesinti yapman gereken vergi yüzdeleriyle birlikte kolayca öğrenebilirsin.

Huzur hakkı nedir?

Şirket ortaklarının, müdürlerin ve yönetim kurulu üyelerinin yasak olarak belli sorumluluk ve yükümlülükleri bulunur. Huzur hakkı, sorumluluk ve yükümlülükler sebebiyle karşılaşılabilecek riskleri azalmak amacıyla belirlenmiş maddi karşılıktır.

Kimlere huzur hakkı ödenir?

Huzur hakkı ödemesi anonim şirketlerdeki yönetim kurulu üyeleri lile limited şirketlerdeki müdür sıfatlı ve müdür olmayan ortaklara yapılır.

Huzur hakkı hesaplanırken nelere dikkat edilir?

Huzur hakkı için noter tasdiki gerekli değildir. Bir şirketin huzur hakkı vermesi bu durumun şirket ana sözleşmesinde belirtilmesine veya karar defterinde karara alınmış olmasına bağlıdır. Ancak birden çok ortaklı şirketlerde ileride bir itiraz olabilir diye tescil yaptırmak iyi olacaktır. Huzur hakkı hesaplanırken gelir ve damga vergileri kesintisi yapılır. 2021 Gelir vergisi oranlarını aşağıda paylaşıyoruz:

24.000 TL’ye kadar%15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası%20
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası%27
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası%35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası%40

Damga vergisi oranı binde 9,48’dir. Ücreti net olarak ödersen yukarıdaki oranlara göre brütleştirerek vergi hesaplamalısın. Örneğin 2021 Ocak ayı için (%15 ve %20 vergi dilimleri) net 20 bin TL’lik bir huzur hakkı ödemesinde hesaplama şöyle olur:

Huzur hakkı (brüt tutar) 23.174,57 TL
Gelir vergisi 3.000 TL
Damga vergisi 174,57 TL
Huzur hakkı (net tutar) 20.000 TL
  • Bir kere net 20 bin TL’lik huzur hakkı verirsen aynı sene içinde yeniden huzur hakkı vermek istediğinde vergi hesaplamasına kaldığın yerden devam etmelisin.
  • Net 20 bin TL’nin brüt tutarı yukarıda görüldüğü gibi 23 bin 174,75 TL’dir; %15 ve %20 olmak üzere 2 vergi ayrı dilimine girer.
  • Aynı yıl içinde yeniden vereceğin huzur hakkı hesaplanırken vergi dilimini %15’ten değil, kaldığın vergi dilimi olan %20’den ve brüt tutar olan 23.174,57 TL’den devam ettirmelisin.
  • Huzur hakkı ücret sınıfına girer. Bu yüzden asgari geçim indirimi dahilindedir. tabidir fakat sigorta primine tabi değildir. Ek olarak, asgari geçim indirimi hesaplama sayfamıza göz atmanda fayda olabilir.
  • Huzur hakkı için bordro düzenlenir.

Huzur hakkının vergi boyutu

  • Huzur hakkını gider kalemi şeklinde kaydederek vergi avantajından faydalanabilirsin. Sermaye şirketlerinde kurumlar vergisi oranı %20’dir.
  • Şirketinden para çekmek istersen %15’lik bir stopaj da ödersin.
  • Aslında şirketten huzur hakkı olarak ücret alırsan %15’ten başlayıp %35’e uzanan dilimler dahilinde vergilendirilirsin. Bu tutarı da gider kalemi olarak kaydedebilirsin. Gider kalemi olarak kayıt yaparsan beyan ettiğin şirket kârın ve ödeyeceğin yıllık/geçici kurumlar vergisi tutarları düşecek. Şirketten kâr payı aldığında, kâr payını gider olarak gösteremezsin. Gider yönetimi ve parasal hareketlerin yönetimini Mikro Jump ile kolayca yapabilirsiniz.
  • Huzur hakkı ödemesinin şirketin mali yapısına uygun ve anlamlı olması gerekir. Mali yapıya uygun olmayan huzur hakkı ödemeleri Kurumlar Vergisi Kanunu gereği örtülü kazanç kapsamında cezaya tabi olabilir. Bu yüzden şirketin kârlı ise ve şirketinden para çekmek istiyorsan makul bir tutarını huzur hakkı, geri kalanı ise kâr payı olarak alabilirsin. İlgili mali yapı ve makul tutar şirketten şirkete değişebilir. Fakat bir cezai müeyyide ile karşılaşmamak için makul tutarı emsallarine uygun olarak belirleyebilirsin.
  • Şirketler geçici vergileri 3 ayda bir öder. Bu yüzden eğer 3 aylık dönemde şirketin kârlı bir dönem geçirdiyse ve vergi planlaması yapmak niyetindeysen mali müşavirin ile huzur hakkı seçeneğini 3 aylık bir dönemin ardından tekrar görüşebilirsin. Muhtasar beyannamede, huzur hakkının yukarıda sözünü ettiğimiz vergisini beyan etmelisin. Böylece geçici vergi hesaplamasında huzur hakkını gider kalemi olarak kullanabilirsin.

Not: Bu yazıda, kişiden kişiye değişen AGİ‘yi (Asgari Geçim İndirimi) dikkate almadık. AGİ, 2021’de 268,31 TL ile 456,13 TL arasında değişiyor. Bu tutar, çalışanın ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilerek ödeniyor. Yani AGİ dahil edildiğinde alınacak net tutar, kişinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişir.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız

Top