Anonim Şirket Nedir? Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

26 Aralık 2020

Ticari hacmi yüksek, ortak sayısı fazla, hem yatırımcıların ilgisine açık hem de hisse devrinin kolayca gerçekleştirilebildiği, ticari risklerin kolayca bertaraf edilebildiği bir şirket kurmaya karar verdin ve sana en uygun şirket tipini de anonim şirketi olarak belirledin. Tebrik ederiz!

Ortaklarının, şirketin kamu borçlarına karşı bir sorumluluğun bulunmadığı bu şirket tipiyle ticari risklerin minimize olduğu güvenli bir ortamda ticaret yapabilirsin.

Girişimin için uygun şirket tipini seçmene yardımcı olacak Hangi şirket tipi bana daha uygun?başlıklı yazımıza da göz atmak ister misin?

Anonim şirketinin özellikleri:

Anonim şirketinin özellikleri: 

 1. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından, tek veya daha fazla pay sahibi ile kurulabilir.
 2. Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konuda faaliyet göstermek üzere er faaliyet alanında kurulabilir.
 3. Ortak sayısı sınırsızdır.
 4. Hissedarlar ortaklıktan çıkarılamaz.
 5. Ortaklarının şirkete karşı sorumlulukları şirkete ödemeyi taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır.
 6. Ortakların kamu borçlarına sorumluluğu yoktur.
 7. Hisse devri hisse devir sözleşmesiyle yapılabilir, devir işlemi noter onayı ve ticaret sicilinde tescil şartı aranmamaktadır.
 8. Eğer sahibi gerçek kişiyse; anonim şirketinin hisseleri şirket kuruluşundan itibaren iki sene içinde satılırsa, bu kişi gelir vergisine tabi olur. Eğer iki seneden sonra satılırsa, gelir vergisi ödemesi istenmez.
 9. Genel kurul ve yönetim kurulu olmak üzere iki organı vardır.
 10. En az bir yönetim kurulu üyesinin tam temsil yetkisi bulunmalıdır.
 11. Yönetim kurulu üyesi hem gerçek hem de tüzel kişi olabilir.
 12. Halka açılabilir.
 13. Genel hükümleri TTK madde 329 ve devamında, kuruluş hükümleri ise madde 335 ve devamında açıklanır.
 14. Anonim şirketi için gerekli minimum sermaye, 50.000 TL’dir.

Limited ve anonim şirket arasındaki benzerlik ve farkları anlattığımız Limited şirket ile anonim şirket arasındaki 10 farkbaşlıklı yazımıza da göz atmak ister misin?

Anonim şirketi nasıl kurulur?

 • Öncelikle ilgili ticaret odasına kayıt yaptırmalı, ardından ilgili vergi dairesinden mükellefiyet açtırmalısın.
 • Şirketinin merkezi olacak adresi belirleyip kira kontratı yapmalı, şirket ana sözleşmesini hazırlatmalısın. Bu aşamada, şirket unvanı ile NACE kodu da belirlenmelidir.
 • Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği personelin huzurunda ana sözleşmeyi imzalamalı, imza beyannamesini yine aynı personele yazılı beyanda bulunarak vermelisin.
 • Mali müşavirin vergi dairesinden potansiyel vergi numarası almalı.
 • Ana sözleşme, imza beyannamesi ve potansiyel vergi numarasıyla birlikte, bankada şirket adına hesap açtırmalısın.
 • Sermayenin ¼’ünü bu hesaba yatırmalısın. (Paran şirket kurulana dek banka tarafından bloke edilir.)
 • Mali müşavirin, ticaret odasına gerekli evrakla başvuruda bulunmalı. (Bir eksiğin yoksa, Ticaret Odası tescilinizi 2 iş günü içerisinde tamamlar.)
 • Şirket kaydın yapıldıktan sonra, yeniden notere gitmeli, şirketinin imza sirkülerini hazırlatmak için imza vermelisin.
 • Mali müşavirin tescilin tamamlandığı gün resmi defterlerini Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tasdik ettirerek vergi dairesi kaydı için başvurmalı ve şirketinin vergi levhasını çıkarmalı.
 • Bu aşamadan sonra, vergi dairesi şirketinin merkezi olarak gösterdiğin adrese gelip yoklama yapacak. Bu esnada adreste bulunmalı ve yoklama tutanağını imzalamalısın.

Tebrikler, şirketin kuruldu!

MikroX, her zaman senin ve girişiminin yanında…

MikroX öneriyor:   Şirket tescil işlemleri öncesinde, bir hukuki danışman ve mali müşavirle çalışmak faydalı olabilir.

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan, MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Ticari hacmi yüksek, ortak sayısı fazla, hem yatırımcıların ilgisine açık hem de hisse devrinin kolayca gerçekleştirilebildiği, ticari risklerin kolayca bertaraf edilebildiği bir şirket kurmaya karar verdin ve sana en uygun şirket tipini de anonim şirketi olarak belirledin. Tebrik ederiz!

Ortaklarının, şirketin kamu borçlarına karşı bir sorumluluğun bulunmadığı bu şirket tipiyle ticari risklerin minimize olduğu güvenli bir ortamda ticaret yapabilirsin.

Girişimin için uygun şirket tipini seçmene yardımcı olacak Hangi şirket tipi bana daha uygun?başlıklı yazımıza da göz atmak ister misin?