Asgari ücretli çalışanın işverene maliyeti nedir?İşletmenin en önemli maliyet kalemlerinden biri de maaş ödemeleri. Peki 2021’de bir asgari ücretli çalışanın işverene maliyeti nedir? Bu maliyet geçtiğimiz senelere göre nasıl değişiklik gösterdi?

Maliyet hesabı yaparken asgari ücret

Asgari ücret yalnızca asgari ücretle çalışanları değil, tüm çalışanları etkiliyor. Ücret skalası asgari ücrete göre oranlanarak saptandığı için maliyetler de sadece asgari ücretliler değil tüm çalışanlar üzerinden artış gösteriyor. 2021 için belirlenen asgari ücret, çalışanlar ve beklentileriyle ilgili olduğu kadar kendi maliyet hesaplarını yapan işverenleri de alakadar ediyor.

2021 için asgari ücret

Aile ve Çalışma Bakanlığı, yaptığı duyuru ile asgari ücretin net hesabını TL ve ay cinsinden tüm detaylarıyla paylaştı. 2021’de Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlayan ve sene sonuna kadar geçerli olacak asgari ücret tutarı şöyle:

 • Net ücret: 2.825,90 TL
 • Brüt ücret: 3.577,50 TL

SGK maliyeti hesabı:

AçıklamaPrime esas kazanç tutarıPrim oranı (%)Prim tutarı
Kısa vadeli sigorta kolları primi3.577,502,0071,55
Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi3.577,5020,00715,50
Genel sağlık sigortası primi3.577,5012,50447,19
 Toplam prim 1.234,24
5510 sayılı yasadan doğan indirim3.577,505,00178,88
 Net prim1.055,36
İşsizlik sigortası primi3.577,503,00107,33
 Ödenecek net tutar1.162,69

İşverenin borcu ve herhangi bir SGK ile ilgili davası, cezası yoksa %5 tutarında 5510 sayılı yasadan doğan indirimi devam edecektir. Bu şekilde diğer SGK teşvikleri hariç SGK’ya 1.162,69 TL ödeyecektir.

Gelir vergisi hesabı:

 • Brüt ücret: 3.577,50 TL
 • İşçi işsizlik sigortası (%1): 35,78 TL
 • İşçi SGK payı (%14): 500,85 TL
 • İşçi payları toplamı: 35,78+500,85=536,63
 • Gelir vergisi matrahı: 3.577,50 TL-536,63 TL=3.040,87 TL
 • Gelir vergisi (%15): 456,13 TL
 • Damga vergisi (‰7,59): 27,15 TL
Muhtasar Beyanname (Stopaj Beyannamesi)
Gelir vergisi456,13
Damga vergisi27,15
AGİ268,31
Ödenecek toplam stopaj214,97

İşçiye ödenen net ücret:

 • İşçi işsizlik sigortası (%1): 35,78 TL
 • İşçi SGK payı (%14): 500,85
 • Gelir vergisi (%15): 456,13 TL
 • Damga vergisi (/‰0,759): 27,15 TL
 • Kesintiler toplamı: 1.019,91 TL
 • Net ücret: 3.577,50 TL-1.019,91=2.557,59

AGİ dahil net ücret: 2.557,59 TL+268,31 TL (AGİ)=2.825,90 TL

İşverenin bekar bir işçi için ödediği tutar:

 • İşçiye ödenen toplam maaş: 2.825,90 TL
 • Maliye Bakanlığı (Muhtasar): 214,97 TL
 • SGK primi: 1.162,69 TL

Bu durumda toplam maliyet, 4.203,56 TL olacaktır.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top