Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (APHB) nedir?

28 Ocak 2021

APHB nedir?

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin kısaltması olan APHB, Sosyal Güvenlik Kurumu SGK’nın, işverenin çalıştırdığı personelin sigortalılık durumu ve sigorta kapsamını belirleyen ve çalışanların iş ve günlük yaşamında yaşayabileceği sorunların, sigorta kapsamında karşılanması noktasında bir denetim sağlanmasını amaçlayan uygulamadır.

APHB evrakı, işverenin bir aylık süreç içerisinde çalıştırdığı personelin, SGK tarafından belirlenen tarihte, SGK’ya sunduğu ve içeriğinde işverene dair istenen bilgilerin eksiksiz şekilde yer aldığı evraktır. Bu evrakın bildirilmesi zorunludur, APHB evrakının SGK’ya teslim edilmemesi durumunda kayıt dışı personel çalıştırmış konumuna düşebilirsiniz ve bu durum yasal olarak birçok risk teşkil eder.

İşverenlerin APHB ile ilgili bilmesi gerekenler


İşverenler, her ay düzenli olarak SGK’ya teslim etmesi gereken SGK aylık prim ve hizmet belgesi ile ilgili olarak, aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmalı ve dikkat etmelidir.
● İşverenler için, çalışanların genel sağlık sigortasının temin edilmesi zorunludur. Ancak genel sağlık sigortası dışında, işin sektörü ya da barındırdığı spesifik riskler konusunda çalışanın sigortalatılması işverenlerin tercihine bırakılmıştır.
● Sigorta ödemeleri işverenin maddi sorumluluğudur. Bir personelin Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı bir maddi yükümlülüğü asla söz konusu değildir. Bunun dışında SGK ile prim ödemeleri konusunda iletişime geçmesini gerektirecek bir durum da söz konusu değildir.
Prim ödemeleri, işverenin devlete yaptığı ödemelerdir. SGK’ya yapılan prim ödemeleri, çalışanların genel hayat standartlarını karşılaması ve risk faktörlerini azaltması bakımından zorunludur.

APHB’nin içeriğinde hangi bilgiler yer alır?

SGK’ya teslim edilmesi gereken bir form olan APHB formunda yer alması gereken bilgiler, eksiksiz şekilde doldurulup kuruma iletilmelidir. Boş form hali SGK tarafından verilen APHB’de, aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:
İşveren için
● İsim ve soy isim
● İş yeri adresi
● İletişim bilgileri (telefon ve elektronik posta)
● Vergi numarası ya da TC kimlik numarası

Çalışanlar için

  • Sosyal güvenlik kurumu sicil numarası
  • İsim ve soy isim (kadın personeller için, iki soy isim kullanıldığı takdirde AHBP’de iki soyadı da kullanılmalıdır.)
  • Prime esas kazanç meblağları
  • İşe giriş ve işten çıkış tarihleri (GG/AA formatında)
  • Personellerin çalışmadıkları gün sayısı (APHB’de eksik gün olarak yer alır, nedenleri ile belirtilmelidir.)

APHB evrakı nasıl gönderilir?


İlgili bilgilerle APHB formu doldurulduktan sonra, gönderim SGK’ya online olarak yapılmalıdır. e- Sigorta üzerinden teslimi yapılan belgenin fax ya da posta ile gönderilmesi kabul edilmez. E- Bildirge Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu doldurulup bir adet kopyasını, SGK İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Teslim Tutanağı adlı evrak ile birlikte, iki adet kopya, işletmenin bağlı olduğu SGK şubesine teslim edilmelidir.

APHB’de net maaş mı, yoksa brüt maaş mı yer alır?

APHB, SGK’ya sunulan evrak olmasından ötürü net maaş ile değil, brüt maaş ile teslim edilen bir evraktır. Çalışan tarafında APHB’de yer alan ücretlerin, alınan maaş değil, personelin işverene genel maliyetinin bir ifadesi olduğu bilinmelidir. İşletmelerin bir kısmı net maaş üzerinden anlaşıp, brüt anlamında değişken giderler ile çalışsa da, bazı işletmeler de personeli ile brüt maaş konusunda anlaşıp, yıl içindeki vergi kaynaklı değişimleri maaşa yansıtmaktadır. İşletmenizde, SGK ve diğer kurumlar ile olan iletişimleri kurumsal bir alt yapı ile ilerletmek, yönetimsel yapınıza ivme katmak için, 30 yıldır 100 binin üzerinde şirkete kurumsal bilgi teknolojileri altyapısı çözümleri sunan Mikro Yazılım ürün ve hizmetleri ihtiyaçlarınız için en etkili çözümleri sunuyor.

Fatura takip programı, bordro programı ve muhasebe programı gibi çözümlerle hem personellerin brüt giderlerinin yönetimini sorunsuz bir şekilde sağlayabilir, nakit akışınızı çok rahat bir şekilde tasarlayabilirsiniz. Mikro Yazılım, geliştirdiği yazılımlarla binlerce şirketin finansal yönetim başta olmak üzere birçok alanda çözüm ortağı olmayı sürdürüyor.