BA/BS formu nedir? BA/BS formu nasıl düzenlenir?

21 Ocak 2021

Bu yazıda, kayıt dışı ekonomiyle savaşta önemli bir unsur olan BA/BS formlarının mantığını, nasıl düzenlendiğini ve nasıl beyan edildiğini anlattık.

BA/BS formları aynı zamanda alıcılar ile satıcıların alım ve satımlarını karşılaştırarak çapraz kontrol imkanı sunar. KDV iadelerinde bu formların önemi büyüktür. Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB), BA/BS formları ile kayıt dışı ekonomiyi önlemek amacıyla detaylı veriler toplar. 2006 yılında beri aylık olarak verilen BA/BS formlarını daha detaylı inceleyelim.

BA/BS formu nedir?

BA/BS formu, vergi dairesine beyan edilen bir tür bildirim formudur. Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu’nun kısa adı olan BA formu, mal ve/veya hizmet alımlarını bildirir. Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu’nun kısa adı olan BS formu ise mal ve/veya hizmet satışlarını bildirmeye yarar. Kısacası, A harfi ‘bildirim alış’tan, S harfi ise ‘bildirim satış‘tan gelir.

Bilanço esasına göre defter tutanların kişi ya da kurumların 5.000 TL ve üzerindeki faturalarına karşılık düzenlediği formlardır. Bu formlar, vergi beyannamesi değildir. Bu sebeple, tarh (hesaplanan) ya da tahakkuk (gerçekleşen) edilen bir vergi söz konusu değildir. Yani BA/BS form beyanı sonrası bir ödeme yapılmaz.

Hangi durumda hangi formu beyan etmelisin?

  • Eğer bir işletmeden bir ay içinde KDV hariç toplam 5.000 TL ve üstü fatura alırsan bu durumu BA formunu beyan etmelisin.
  • Eğer bir işletmeye bir ay içinde KDV hariç toplam 5.000 TL ve üstü fatura kesersen bu durumu BS formu ile beyan etmelisin.

BA/BS formunu ne zaman beyan etmelisin?

BA/BS formu ilgili aydan bir sonraki ayda, o ayın son gününe dek beyan edilir. Her iki form da ayrı ayrı beyan edilmelidir.

BA/BS formu nasıl düzenlenir?

BA/BS formu ilgili aydan bir sonraki ayda, o ayın son gününe dek beyan edilir. Her iki form da ayrı ayrı beyan edilmelidir.

BA/BS formu nasıl düzenlenir?

BA/BS formlarını düzenleyebilmek için bilgisayarınıza GİB‘den Beyanname Düzenleme Programı‘nı (BDP) indirmelisiniz. Bu programı nasıl kurup çalıştırmanız gerektiğini GİB’in e-Beyanname sitesinin ilgili sayfasından öğrenebilirsiniz.

Formlara, ilgili işletmeyle yapılan ticarete ait KDV hariç toplam ve fatura adetleri yazılmalıdır. Bu işletmeden alınan ya da ona kesilen faturanın KDV hariç toplamı 5.000 TL olması gerektiğini hatırda tutmak gerekir. 5.000 TL sınırının altında beyan yapılmasına gerek yoktur. Ayrıca, beyan edilen toplamların küsurları yazılmaz ve bu rakamlar aşağıya doğru yuvarlanır. Mesela, 17.755,19 TL’lik bir toplam 17,755 TL olarak yazılmalıdır.

BA/BS formlarının beyanında kanuni süreyi geciktiren, eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler 2021 takvim yılında 2.500 TL özel usulsüzlük cezası öder. Bu cezanın uygulanmasında, BA/BS bildirim formları tek bir form olarak değerlendirildiği için tek bir usulsüzlük cezası kesilir.

Vergi hakkında bilmen gerekenler

Gelir Vergisi hakkında bilmen gerekenler

Kurumlar Vergisi hakkında bilmen gerekenler

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan, MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Sağlıklı büyüyen işletmelerin ön muhasebe programı MikroX