Damga vergisi nedir?

Personelin işletmeye olan maliyeti nasıl hesaplanır?

Damga Vergisi hukuki ve resmî işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergidir. Kağıtlara yazılıp imzalanır, imza yerine işaret koymak suretiyle düzenlenir, bir hususta ispat için ibraz edilir. Bunun dışında manyetik ortamda veya elektronik veri şeklinde de hazırlanır. Bu hukuki veya resmî işlemleri belgeleyen kağıtlar kişilerin birbirleriyle, kurumların birbirleriyle olabildiği gibi aynı zamanda kişiler ile kurumlar, kurumlarla kişilerin arasında da gerçekleşebilir. 

Damga Vergisi kimden alınır?

Damga Vergisi’nin alındığı kişiler kağıtları imzalayan kişilerdir. Detaylı açıklamak gerekirse resmî dairelerde kişilerin arasında resmî veya hukuk işlemler gerçekleştirilince vergiyi kişiler öder. Türkiye dışında gerçekleştirilen resmî veya hukuki belgelerde yabancı elçilik veya konsolosluklarda düzenlenir. Bu belgelerde kağıtları ibraz edenler, üzerlerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalananlar Damga Vergisi’ni öderler. 

2020 Damga Vergisi oran ve tutarları

Damga Vergisi’ni nasıl ödeyebilirim?

Damga Vergisi’ni

  • Pul yapıştırarak
  • Makbuz karşılığında
  • İstihkaktan yapılan kesintilerle
  • Basılı damgalarla

ödeyebilirsin. 

Damga Vergisi’nde sorumluluk nasıl alınır? Damga Vergisi ödenmezse ceza kesilir mi?

  • Damga Vergisi’nin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde çıkacak vergi ve cezadan kağıtları ibraz edenler sorumludur. 
  • Kağıtlara birden fazla kişi imza atmışsa vergi veya cezanın tamamından imza atan bütün kişiler sorumludur. Kişiler arasında vergiden müstesna olanların bulunması Damga Vergisi’nin eksik ödenmesini gerektirmez.
  • Makbuz karşılığında bir ödeme yapılacaksa taraf oldukları işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin beyan ve ödenmesinden sorumludurlar. Verginin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde vergi, ceza ve fer’ileri, vergi için makbuz karşılığı ödeme yapacak kişilerden; sorumlulardan alınır.
  • Resmî daireler veya noterlerce düzenlenen, kişilere verilen veya dairede bırakılan ve Damga Vergisi hiç alınmayan veya eksik alınan kağıtların vergisi mükelleflere, cezası düzenleyenlere aittir.

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.