Güncellemeler ve Yenilikler

Ara

 • Fatura dışa aktarım dosyasına TCKN/VKN kolonu eklendi.

 • Tahsilat ve ödemelerde yaşanan sorunlar giderildi.

 • Müşteri bakiyelerinde yaşanan sorunlar giderildi.

 • Döviz kur değerlerinin senkronizasyonunda yaşanan sorunlar giderildi.

 • e-Fatura detayından fatura kaydına, fatura kaydından e-Fatura kaydına geçişi sağlayan butonlar eklendi.

 • Döviz bakiye sorunları giderildi.

 • “Müşavire Gönder” Excel’indeki kolon hatası düzeltildi. Mikro Müşavir programına aktarım yapılırken yaşanan problemler çözüldü.

 • Çeklere tahsilat eklenmeden ilişkili banka bakiyesine çek tutarının yansımaması sağlandı.

 • Açılış bakiyesiyle aynı gün eklenen fatura ve tahsilatların açılış bakiyesini kapatması sağlandı.

 • e-Fatura görüntüsünde ÖTV tutarında yaşanan hata giderildi.

 • MikroX firma bilgileri sayfasına “Telefon Numarası” alanı eklenerek gönderilen e-Faturalarda alınan şematron hatası önlendi.

 • Ürün/Hizmet birim isimlerindeki Türkçe karakter hatası düzeltildi.

 • Kredi kartı ile yapılan tahsilat/ödemelerin nakit akışı tablosuna yansıması sağlandı.

 • Ürün filtresi ile dışarı aktarılan satış raporunda oluşan mükerrer ürün kayıtları sorunu çözüldü.

 • Kasa ve banka hesaplarında yaşanan bakiye değişikliği sorunu giderildi.

 • Fatura keserken eklenen adres alanında şehirlerin merkez ilçelerinin gelmemesi sorunu giderildi.

 • Anahtar Teslim e-Fatura hizmeti başladı. Detaylı bilgi için tıklayın.

 • Gelen iade faturalarında yaşanan içeri alma sorunu çözüldü.

 • Çek ödemesi eklendiğinde yaşanan bakiye sorunu giderildi.

 • Ürün/Hizmetlerde birim kod isimlerindeki Türkçe karakter hataları giderildi.

 • 1177,1162 ve 1195 hata kodu gelen e-Faturaların yeniden otomatik olarak gönderilmesi sağlandı.

 • “Müşavirime Gönder” Excel aktarımında belge numarası kolonu eklendi.

 • İade faturasında iyileştirmeler yapıldı.

 • Gelen e-Fatura bilgilendirme mailine döviz cinsi eklendi.

 • Kredi kartı tahsilatlarının tahsilat raporuna yansımasındaki hatalar giderildi.

 • Gider faturalarında ödeme eşleme butonunun görünmesi sağlandı.

 • E-Fatura oluşturulduğunda ürün kalemlerinin sırasının değişmemesi sağlandı.

 • 3/10 tevkifat oranı seçildiğinde e-Fatura gönderiminde oluşan hata giderildi,

 • Aylık tekrarlayan faturalarda yaşanan sorunlar düzeltildi.

 • Kasa ve banka listesinde filtrelerin çalışması sağlandı.

 • Açılış bakiyesini kapatma sorunu giderildi.

 • Bir yıl geçerli 3000 kontör paketi eklendi.

 • İade faturasında yaşanan sorunlar giderildi.

 • Ciro edilen çekte yaşanan vade durumu hatası düzeltildi.

 • 1181 statüsüne düşen e-Faturaların tekrar gönderilebilmesi için ilgili fatura detayındaki “e-Fatura oluştur” butonunun 1181 kodunu aldığında yeniden aktifleşmesi sağlandı.

 • Müşteri listesinde tarih filtresinin doğru çalışması sağlandı.

 • Müşteri listesi Excel ile dışa aktarımında Vergi Dairesi alanı eklendi.

 • Gelen e-Fatura sorgulaması “Zarf Ulaşma Tarihi” baz alınarak değiştirildi.

 • Vergi ve maaş ödemelerine 2020 dönemleri eklendi.

 • Vadesi geçen tahsilat tutar toplamındaki hatalar giderildi.

 • Ekstreye GİB belge numarası alanı eklendi.

 • Vadesi geçen ödeme tutar toplamındaki hatalar düzeltildi.

 • Gönderilen e-Belgeler sayfasına GİB belge numarası ile arama filtresi eklendi.

 • Müşavire Gönder” uygulamasıyla Zirve Müşavir programına veri aktarımı sağlandı.

 • Fatura ürün alanına scroll özelliği getirildi.

 • e-Fatura ve e-Arşiv faturalarının görüntülenme performansı yükseltildi.

 • Tahsilat raporunda oluşan tutar hataları giderildi.

 • Müşteri kartı içerisine eklenen tahsilatın faturaları otomatik eşlemesi ve kapatması sağlandı.

 • Fatura genel indirim tutarlarında oluşan hesaplama hataları düzeltildi.

 • Gelen e-Faturaların içeri alımında yaşanan birim fiyat ve indirim tutarlarında oluşan sorunlar düzeltildi.

 • Kayıtlı müşteri üzerinde yapılan adres güncellemelerinin müşteriye kayıtlı faturalara yansıması sağlandı.

 • Güncel durumum ekranında yer alan toplam tahsilat tutarı ile tahsilat raporunda gösterilen toplam tahsilat tutarı arasında oluşan farklılıklar giderildi.

 • MikroX yıllık abonelik fiyatı ₺120+KDV olarak güncellendi.

 • e-Fatura tevkifat tutarında düzenlemeler yapıldı.

 • Mobile API ve Public API’de ürün yetkilendirmeleri eklendi.

 • Satış raporunun faturalar , hizmet/ürün ve müşteriler kategorilerinin Excel’e aktarımı sağlandı.

 • Verilerin dışa aktarım performansı yükseltildi.

 • Tevkifatlı e-SMM gönderimi sağlandı.

 • Excel müşteri/tedarikçi içe aktarımında kategori bilgisi alanı kolon olarak eklendi.

 • Excel ürün içe aktarımında kategori bilgisi alanı kolon olarak eklendi.

 • Websitemiz güncellendi.

 • Uygulama tasarımı yenilendi.

 • Fiş ekleme ekranında gider kategorilerine SMM eklendi.

 • Faturalar, müşteriler, tedarikçiler, Kasa/Banka ve gider belgelerinde sadece ana döviz cinsinden (₺) gösterim sağlandı.

 • Kullanıcı yetkilendirme özelliği eklendi.

 • Mikro V16 Müşavir programı entegrasyonu eklendi.

 • Detaylı/detaysız ekstre seçeneği eklendi.

 • Gider ve satış raporlarının kategoriye göre oluşması sağlandı.

 • Tevkifatlı e-fatura gönderirken tevkifat kodu seçeneği eklendi.

 •  Serbest meslek makbuzuna ödeme vadesi alanın eklenmesi ve raporlarda gözükmesi sağlandı.

 •  Dışarı aktarılan ürün/hizmet dosyasına talep edilen alış fiyatı/alış fiyatı döviz cinsi  kolonları eklendi.

 •  Fiş eklerken seçtiğiniz gider kategorisine  “kargo gideri” eklendi.

 •  Ekstre belgesine müşteri vergi numarası/vergi dairesi alanları eklendi.

 •  Mutabakat formunda müşteri adres satırının görünmesi sağlandı.

 • Mutabakat formuna firma unvanı bilgisi eklendi.

 • E-fatura açıklama alanına yazı ile tutar bilgisinin gösterimi sağlandı.

 • Kullanıcı banka hesaplarına ‘’ekstrede gözüksün’’ seçeneği eklendi.

 • KDV raporuna tevkifat tutarı alanı getirildi.

 •  Çek tahsilat makbuzuna çeki veren kişi, banka, banka şubesi, çek numarası ve      çekin vadesi alanları eklendi.

 • Fatura ekleme aşamasında yeni açılacak ürünler için birim listesi güncellendi.

 • Gelen e-Fatura üzerindeki OİV’nin cariye yansıması sağlandı.

 • Çeşitli e-Ticaret siteleriyle entegrasyon sağlandı.

 • Fatura kopyalama işlemleri sırasında belge numarasının devam etmesi sağlandı.

 • MikroX içerisinden e-Fatura başvuru adımları güncellendi.

 • Satış raporlarına Perakende müşteri hareketlerinin gelmesi sağlandı.

 • Gider belgelerinin kopyalanması sağlandı.

 • Perakende faturadan e-Fatura oluşturulma seçeneği eklendi.

 • Perakende satış faturası içerisinde yeni ürün kartı açılması eklendi.

 • Firma Logosunun eklenmesi ve Ekstre alımında görüntülenmesi sağlandı.

 • E-faturaların XML dosyası olarak indirilebilmesi sağlandı.

 • MikroX Genel Görünüm ekranında verilen çeklerin detay bilgi ile gözükmesi sağlandı.

 • Tevkifatlı e-Fatura gönderimi eklendi.

 • Fatura şablonu üzerine alan serbestliği getirildi.

 • Excel ile Ürün aktarımında Alış Fiyatı alanı kolon olarak eklendi.

 • Faturaların dışa aktarım işlemlerinde KDV kolonları eklendi.

 • Yurtdışı faturalar için ülke kodları ve tanımları eklendi.

 • 1-12 arası Taksit Seçenekleri eklendi.

 • Sayfa gösterimi güncellendi.

 • Ödemesi yapılmış faturaların Ödemeler raporuna gelmemesi sağlandı.

 • Çekler sekmesinde Vade tarihi kolonu üzerinden sıralama yapılması eklendi.

 • Müşteri ve Tedarikçi takibinin Tek karttan takibinin sağlanması.

 • SMM keserken Brüt tutar üzerinden Net tutar’a hesaplama yapılması sağlandı.

 • Merkez ilçesi’ne fatura kesebilme yapılabilir hale getirildi.

 • Fatura yazdırma şablonlarının kopyalanabilir hale getirilmesi sağlandı.

 • E-Fatura’ların listelenmesi ve filtrelenmesi yapılabilir hale getirildi.

 • SMM cinsi tasarım şablonunda düzenlemelerin yapılabilirliği sağlandı.

 • Tahsil edilen faturaların tahsil edilecek olarak gözükmemesi sağlandı.

 • e-Fatura ekranlarında her kolondan sıralama yapılması sağlandı.

 • Gider fişleri ve faturalarından ödeme eşleme yapılabilir hale getirildi.

 • Otomatik tekrar ile oluşan gelir faturalarına silme seçeneği eklendi.

 • Gider faturalarının otomatik tekrar talimatının durdurulabilme seçeneği eklendi.

 • Cari kaydı oluşturulurken sistemde aynı VKN’ye ait kayıt var ise uyarı çıkması sağlandı.

 • Perakende faturadan e-Fatura oluşturulma seçeneği eklendi.

 • Stok takibi yapılan ürünlere Alış Fiyatı alanı eklendi.

 • Yazdırma Şablonları listesinde Belge Tipi kolonu eklendi.

 • Satış ve Gider Raporlarının Excel’e aktarılması sağlandı.

 • Şahıs firmalarının e-Fatura gönderimi için Yetkili Kişi Tanımlama alanını, Ayarlar içerisindeki E-fatura Gönderim ekranına eklendi.

 • Gider Faturaları içerisinde Ödeme Eşleme fonksiyonu eklendi.

 • Tedarikçi seçilmiş olan Gider Fişlerine, Ödeme Eşleme fonksiyonu eklendi.

 • Kasa ve Banka listesinin Excel’e aktarılmasında bakiyelerin eksi olarak gösterilmesi sağlandı.

 • Faturaların içindeki satır açıklamasının uzunluğu arttırıldı.

 • Yazdırma Şablonları listesinde Belge Tipi kolonu eklendi.

 • MikroX ile e-Fatura kullanmak isteyen fakat az fatura ihtiyacı olan işletmelere özel, bir yıl boyunca aylık 9₺ karşılığında her ay 25 fatura kesebilecekleri kampanya yayına alındı. Kampanyadan yararlanmak için buraya tıklayabilirsiniz.

 • e-Fatura Gönderim Ayarları bölümüne Entegrasyon Bağlantı Testi eklendi.

 • Gönderilen e-Fatura ve e-Arşiv faturalarının görünüm oluşturma süresi hızlandırıldı.

 • Tedarikçi içerisinden müşteri çeki cirolama fonksiyonu eklendi.

 • Fatura Şablon Tasarlama Aracında alanlara Yazı Özellik ayarları eklendi.

 • Faturalara otomatik tekrarlama özelliği eklendi.

 • Başka ticari programlardan MikroX’e veri aktarım süreci tamamlandı.

 • e-Arşiv faturalarında “Gönderimi İptal Et” ve “Faturayı İptal Et” seçenekleri eklendi.

 • Fatura Hatırlatma e-postalarında müşteriye yanıt gönderme seçeneği eklendi.

 • MikroX ile e-Fatura kullanmak için, bir yıl boyunca aylık 29₺ karşılığında her ay 100 fatura sunan kampanya yayına alındı. Kampanyadan yararlanmak için buraya tıklayabilirsiniz.

 • Gelir belgesi olarak Serbest Meslek Makbuzu eklendi, yazdırılmaları sağlandı ve raporlara eklendi.

 • e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) entegrasyonu yapıldı.

 • Gönderilen e-Belge‘ler ekranında kullanımı kolaylaştıracak filtreler ve sıralama seçenekleri eklendi.

 • Gönderilen e-Fatura‘ların karşı tarafa ulaşma durumunu kontrol etme servisi eklendi.

 • e-Fatura kullanıcıları için kalan e-Fatura bilgisi uygulama arayüzüne eklendi.

 • Yazdırma şablonu oluşturulurken yüklenen dosyanın boyutu arttırıldı, döviz kuru bilgisi eklendi.

 • Çalışan kayıtlarına “işten çıkış tarihi” seçeneği getirildi.

 • Gider belgeleri listelerine Tedarikçi bilgisi eklendi.

 • Faturalar ekranında arama seçeneklerine Perakende Müşteri Adı ile arama yapılması eklendi.

 • Çek Portföyü fonksiyonalitesi eklendi.

 • Çekler: Çek ile ödeme/tahsilat yapılması.

 • Çekler: Alınan ve verilen çeklerin takibinin yapılması.

 • Çekler: Çek kasası eklenmesi.

 • Müşteri Fatura ve Tahsilat eşlemesi seçeneği getirildi.

 • Tahsilat evraklarını yazdırma özelliği eklendi.

 • Satış ve Gider Raporlarına dövizli gösterim seçenekleri eklendi.

 • Kasa ve Banka Hesaplarına para giriş, para çıkış ve virman işlemleri eklendi.

 • e-Fatura Entegrasyonu yapıldı.

 • Kasa, Banka, Ürün/Hizmet, Çalışan listelerindeki son yapılan işlemler tablolarının dışarı aktarılması sağlandı.

 • Yazdırma şablonuna düzenleme saati bilgisi, tevkifat tutarı eklendi.

 • Haftalık Finansal Durum e-postasının gönderimine başlandı.

 • Hazır şablonlar ile ürün, müşteri, tedarikçi verilerinin içeri aktarılabilme özelliği eklendi

 • Tedarikçi kartına birden fazla banka bilgisi eklenebilir hale getirildi.