Dövizli fatura hazırlarken dikkat etmen gereken 4 şey

20 Eylül 2020

Eğer ürün ya da hizmetlerinin maliyeti döviz birimindense, döviz kurlarındaki değişikliğin işletmene zarar vermemesi için satışlarını dövize endekslemen gerekir. Peki dövizli fatura hazırlarken nelere dikkat etmelisin?

Maliyeti TL cinsinden olmayan ürün ve hizmet satıyor olabilirsin. Dövizdeki olası bir dalgalanma seni zarara sokmasın diye, satışlarını dövize endeksli olarak gerçekleştirmek üzere dövizli fatura düzenleyebilirsin. Senin ürün ve hizmetlerin değilse bile, piyasada seninkine benzer ürün ve hizmetlerin fiyatları dövizli olabilir. Bu durumda da oyununun dışında kalmamak için dövizli fatura hazırlamayı tercih edersin. Her iki durum için de, satış yaptığın müşteriyle bir sözleşme yapıp faturanın hangi kurdan kesileceğini ve eğer ödeme TL cinsinden yapılacaksa hangi kurdan TL’ye çevrileceğini önceden belirleyebilirsin. Peki bu sözleşme gereği keseceğin dövizli faturayı nasıl hazırlayacaksın?

İşte dövizli fatura hazırlarken dikkat etmen gereken 4 şey

1. Fatura açıklaması ve tutarı

213 sayılı Vergi Usul Kanunu‘nun (VUK) 215. maddesine göre, “(…) defter ve kayıtların Türkçe tutulması mecburidir” ve “(…) tutarlar TL olarak gösterilmelidir” ifadeleri bulunur. Kısacası, prensip gereği Türkçe hazırlanan faturalar tercih sebebi olsa da dövizli fatura düzenlenmesi de yasaldır. Faturadaki ürün ve hizmetlerin açıklaması yabancı dilde yazılabilir. Bu ürün ve hizmetlerin bedelleri de döviz olarak belirtilebilir ancak TL bedeli ve döviz kuru da mutlaka not düşülmelidir. Tüm Türkçe ve TL karşılıkları parantez içinde yazabilirsin.

2. Döviz kuru

Faturaya ürün ve hizmetin TL bedeli, KDV tutarının TL tutarı ve döviz kuru da yazılmalıdır. Fatura detayı muhasebe kayıtlarına da hem döviz hem de TL karşılığı ile kaydedilir. Döviz kuru olarak Merkez Bankası’nın açıkladığı döviz alış kuru kullanılır. Ancak bu kur alıcı ve satıcı arasında da belirlenebilir. Eğer bir sözleşme yapılmışsa, piyasa kurundan çok farklı olmamak kaydıyla alıcı ve satıcının belirlediği özel kur da kullanılabilir. Kullanılan özel kur piyasa kurundan çok farklıysa, olası bir vergi incelemesinde bu durum sorgulanabilir.

3. Kur farkı

Bir fatura dövizli de kesilse, alıcı ve satıcının tercihine göre ister dövizli ister dövizli tutarın TL karşılığı olacak şekilde Türk Lirası olarak ödenebilir. Ancak, fatura tarihiyle tahsilat tarihi arasında TL kuru artar ya da azalırsa, muhasebedeki dövizli karşılık yapılacak tahsilatla kapansa da TL karşılığında bakiye görünecektir. Türk Lirası’nda oluşan bu fark, kur farkıdır. İşlemin yasal olması için, karşı tarafa kur farkındaki tutar kadar fatura kesilir. Kur farkı faturası, düzeltme niteliğindedir, karşılığında bir ödeme gerektirmez. Olası vergi denetimlerinde sorun yaşamamak için bu konuya dikkat etmelisin.

4. Kur değerleme

Dövizli bakiyeler hem döviz hem de TL tutarları gösterilerek kaydedilmelidir. Ay sonunda bu bakiyelerin yeni TL değerleri hesaplanır, eski değerle yeni değer arasındaki fark muhasebeleştirilir. Bu işleme kur değerleme denir. Kur değerlemesi, Merkez Bankası’nın yayınladığı kurlarla yapılır. Ayrıca, dövizli bakiyelerin Kurumlar Vergisi beyannamesinde raporlanması gerekir. Dövizli bakiyeler hem bilanço ve gelir tablosu dipnotlarında, hem de Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekindeki Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgi Formu’nda gösterilir.

Yalnızca birkaç dakikada zahmetsizce dövizli fatura hazırlamak ve ön muhasebeni zahmetsizce yönetmek istiyorsan, MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.