e-Defter yükleme süreleri ve e-Defter berat yüklemee-Defterinizin berat yükleme tarihlerini mi merak ediyorsunuz? İşte e-Defter berat yükleme takvimi!

e-Defter nedir?

e-Defter yani elektronik defteri, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu (VUK) ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken tüm bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü olarak tanımlayabiliriz.

e-Defter beratları ne zaman, nereye yüklenir?

e-defter uygulamasına dahil mükelleflerin yevmiye defteri ile büyük defterlerinin (defter-i kebir) beratlarını ilgili ayı takip eden üçüncü ayın son gününe dek “Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) portalına” yüklenmesi gerekir. 2 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nin 3. maddesine göre

  • Gerçek kişilerin elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalaması
  • Tüzel kişilerin ise elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylaması

gerekir.

Berat yüklemesinin son günü tatile denk gelirse ne olur?

Eğer berat yüklemesinin son günü hafta sonu tatiline ya da genel tatile denk gelirse süre takip eden ilk iş gününe uzar.

e-Defter beratlarını yüklemek için son günü beklemeye gerek var mı?

Berat yüklemelerini yapmak için son günü beklemeye gerek yoktur. Gerekli kontrollerinizi yaptıysanız ilgili ayı izleyen üçüncü ayın son gününü beklemeden de e-defter uygulaması ile berat yükleyebilirsiniz.

e-Defter berat yükleme takvimi

Dönemlere ve mükellef tipine göre e-defter berat yükleme zamanlarını aşağıda tüm detaylarıyla görebilirsiniz:

Ay / DönemGelir Vergisi mükellefleri
(Gerçek kişiler)
Kurumlar Vergisi mükellefleri
(Tüzel kişiler)
Ocak30 Nisan 202130 Nisan 2021
Şubat31 Mayıs 202131 Mayıs 2021
Mart31 Haziran 202131 Haziran 2021
Nisan31 Temmuz 202131 Temmuz 2021
Mayıs31 Ağustos 202131 Ağustos 2021
Haziran30 Eylül 202130 Eylül 2021
Temmuz31 Ekim 202131 Ekim 2021
Ağustos30 Kasım 202130 Kasım 2021
Eylül31 Aralık 202131 Aralık 2021
Ekim31 Ocak 202131 Ocak 2021
Kasım28 Şubat 202128 Şubat 2021
Aralık31 Mart 202130 Nisan 2021

e-Deftere geçme şartları nelerdir?

Mali mühür nedir, nasıl alınır?


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top