E-defter Yükleme Süreleri Ve E-defter Berat Yükleme

e-Defterinizin berat yükleme tarihlerini mi merak ediyorsunuz? İşte e-Defter berat yükleme takvimi!

e-Defter nedir?

e-Defter yani elektronik defteri, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu (VUK) ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken tüm bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü olarak tanımlayabiliriz.

e-Defter beratları ne zaman, nereye yüklenir?

e-defter uygulamasına dahil mükelleflerin yevmiye defteri ile büyük defterlerinin (defter-i kebir) beratlarını ilgili ayı takip eden üçüncü ayın son gününe dek “Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) portalına” yüklenmesi gerekir. 2 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nin 3. maddesine göre

  • Gerçek kişilerin elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalaması
  • Tüzel kişilerin ise elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylaması

gerekir.

Berat yüklemesinin son günü tatile denk gelirse ne olur?

Eğer berat yüklemesinin son günü hafta sonu tatiline ya da genel tatile denk gelirse süre takip eden ilk iş gününe uzar.

e-Defter beratlarını yüklemek için son günü beklemeye gerek var mı?

Berat yüklemelerini yapmak için son günü beklemeye gerek yoktur. Gerekli kontrollerinizi yaptıysanız ilgili ayı izleyen üçüncü ayın son gününü beklemeden de e-defter uygulaması ile berat yükleyebilirsiniz.

e-Defter berat yükleme takvimi

Dönemlere ve mükellef tipine göre e-defter berat yükleme zamanlarını aşağıda tüm detaylarıyla görebilirsiniz:

Ay / DönemGelir Vergisi mükellefleri
(Gerçek kişiler)
Kurumlar Vergisi mükellefleri
(Tüzel kişiler)
Ocak30 Nisan 202030 Nisan 2020
Şubat31 Mayıs 202031 Mayıs 2020
Mart31 Haziran 202031 Haziran 2020
Nisan31 Temmuz 202031 Temmuz 2020
Mayıs31 Ağustos 202031 Ağustos 2020
Haziran30 Eylül 202030 Eylül 2020
Temmuz31 Ekim 202031 Ekim 2020
Ağustos30 Kasım 202030 Kasım 2020
Eylül31 Aralık 202031 Aralık 2020
Ekim31 Ocak 202031 Ocak 2020
Kasım28 Şubat 202028 Şubat 2020
Aralık31 Mart 202030 Nisan 2020

e-Deftere geçme şartları nelerdir?

Mali mühür nedir, nasıl alınır?


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.