e-Deftere geçme şartları neler? e-Deftere nasıl geçilir?

27 Aralık 2020

e-Deftere geçmek için hangi şartları sağlamanız gerektiğini ve başvurunuzu nasıl yapacağınızı mı merak ediyorsunuz? Sorularınızın cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

e-Defter nedir?

Ticari yapanlar, işletmeleriyle ilgili ticari defter tutmakla yükümlüdür. İşletmeler kuruldukları günden kapandıkları güne kadar bu defterleri tutmak zorundadır. Zira işletmenin iktisadi ve mali durumu, borç ve alacak ilişkileri, kısacası her bir ticari yılın tüm ticari sonuçları bu defterlerde yazan kayıtlar sayesinde tespit edilir ve saklanır. Türüne göre hangi işletmenin hangi defteri tutması gerektiği ilgili kanunda belirlenmiştir. e-Defter de şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu (VUK) ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması şart olan tüm bilgileri içeren bir elektronik kayıtlar bütünüdür.

e-Deftere geçme şartları nelerdir?

“1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği” kapsamında yevmiye defteri ile büyük defterlerinizi e-defter olarak oluşturup kaydetmek, saklamak ve ibraz etmek istiyorsanız aşağıdaki şartları yerine getirmeniz gerekir:

  • Gerçek kişiyseniz Elektronik İmza Kanunu” hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifika ya da “397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” çerçevesinde mali mühür temin etmelisiniz.
  • Tüzel kişiyseniz “397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” çerçevesinde mali mühür temin etmelisiniz.
  • Elektronik defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibraz etme işlemleri için kullanacağınız yazılımın uyumluluk onayı almış olması şarttır.

e-Defter başvurusu nasıl yapılır?

Siz de MikroX GİB standartlarıyla hazırlanmış yevmiye defteri ve defter-i kebir belgelerini, dijital ortamdan GİB’e gönderebilir, dosyalar halinde yasal olarak belirlenen süre boyunca Mikro Yazılım güvencesiyle saklayabilirsiniz. Tüzel kişiyseniz mali mühür ile, gerçek kişiyseniz elektronik imza ile GİB sayfasından başvuruda bulunabilirsiniz:

https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/

Mali mühür nedir, nasıl alınır?

e-Fatura kullanmadan e-defter kullanabilir misiniz?

Evet! e-Fatura kullanıcısı olmasanız bile e-defter uygulamasından yararlanabilirsiniz. Tüzel kişiyseniz e-defter kullanmak için “397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” uyarınca elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmanız yeterlidir.

e-Faturaya geçme şartları nelerdir?


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.