e-Defteri süresinde göndermemenin cezası

e-Defterinin beratlarını ne zaman yüklemelisin? e-Defteri süresinde göndermemenin cezası nedir? Bu yazıda anlattık!

e-Defter beratları ne zaman, nereye yüklenir?

e-Defteri kanuna göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alan bilgileri kapsayan bir elektronik kayıtlar bütünü olarak tanımlayabiliriz. e-Defter beratları (yevmiye defteri ve defter-i kebir) ilgili ayı takip eden üçüncü ayın son gününe dek GİB Portalı’na yüklenir. 

e-Defter nedir, e-deftere geçme şartları nelerdir?

e-Defter beratlarını yüklemek için son günü mü beklemelisin?

Berat yüklemelerini yapmak için son günü beklemeye gerek yoktur. Gerekli kontrollerinizi yaptıysanız ilgili ayı izleyen üçüncü ayın son gününü beklemeden de e-Defter uygulamasına berat yükleyebilirsiniz.

e-Defter beratlarını ne zaman yüklemelisin? e-Defter berat yükleme takvimi

Dönem ve mükellef türlerine göre e-defter berat yükleme zamanlarını aşağıda ayrıntılarıyla görebilirsin:

Ay / Dönem Gelir Vergisi mükellefleri (Gerçek kişiler) Kurumlar Vergisi mükellefleri (Tüzel kişiler)
Ocak 30 Nisan 2020 30 Nisan 2020
Şubat 31 Mayıs 2020 31 Mayıs 2020
Mart 31 Haziran 2020 31 Haziran 2020
Nisan 31 Temmuz 2020 31 Temmuz 2020
Mayıs 31 Ağustos 2020 31 Ağustos 2020
Haziran 30 Eylül 2020 30 Eylül 2020
Temmuz 31 Ekim 2020 31 Ekim 2020
Ağustos 30 Kasım 2020 30 Kasım 2020
Eylül 31 Aralık 2020 31 Aralık 2020
Ekim 31 Ocak 2020 31 Ocak 2020
Kasım 28 Şubat 2020 28 Şubat 2020
Aralık 31 Mart 2020 30 Nisan 2020

e-Defter ne zaman verilir? Beratlar hangi dönemde nereye yüklenir?

e-Defter beratlarını süresinde yüklemezsen ne olur?

e-Defter beratlarını süresinde yüklememenin cezası var mıdır? Bu sorunun cevabı, evet. e-Defter berat dosyalarının GİB’in sistemine yasal bildirim süresi içinde yüklenmesi gerekiyor. Fakat bu süre içinde bir mücbir sebep olup olmadığına da bakılabilir. Mücbir sebepler varsa durumun tevsik edilmesi de söz konusu olabilir. Bu teşviki sağlayacak evrak ile GİB’e başvuruda bulunulursa cezadan kaçınılabilir. Ancak ortada bir mücbir sebep yoksa yasal süre içinde yüklenmeyen e-defter beratlar için usulsüzlük cezası ortaya çıkacaktır.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.