2020 için e-Dönüşüme zorunlu geçiş tarihi ve şartını açıklayan yeni GİB tebliğiGelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 15 Nisan 2019’da Elektronik Dönüşüm Uygulamaları Taslak Tebliği’ni yayınlamıştı. GİB 19 Ekim 2019’da tebliğin son halini Resmi Gazete’de yayınladı. Bu tebliğ bazı değişiklikleri de beraberinde getirdi.

Bu değişiklikleri özetleyecek olursak:

  • e-Faturaya geçenlerin e-arşiv faturaya da geçmesini zorunlu tutan düzenleme: e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan mükellefler, aynı zamanda e-arşiv fatura uygulamasına da geçmek zorundalar. Tebliğde buna ilişkin bir düzenleme bulunuyor.
  • e-Ticaret yapan, internet reklam aracılarının e-fatura ve e-arşiv faturaya geçmesini zorunlu tutan düzenleme: e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internette ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçmek zorundalar. Tebliğde buna ilişkin bir düzenleme bulunuyor.
  •  e-Arşiv fatura kullanma zorunluluğuna ilişkin düzenleme: e-Arşiv fatura kullanmayan mükelleflerin 1 Ocak 2020’den itibaren düzenleyecekleri faturalar, vergiler dahil toplam tutarı ile 30 bin Türk Lirası’nı (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 bin Türk Lirası’nı) aşarsa ilgili faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığ’nın sunduğu e-Belge Düzenleme Portalı üzerinden e-arşiv Fatura olarak düzenlenmek zorunda.
  • e-Serbest meslek makbuzu kullanma zorunluluğuna ilişkin düzenleme: Tüm serbest meslek erbabı (avukat, mali müşavir, serbest çalışan doktor, mimar, mühendis vb.) 2020 senesinin Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzunu e-serbest meslek makbuzu olarak düzenlemek zorunda.
  • Sebze ve meyve tüccarlarının e-belge kullanma zorunluluğuna ilişkin düzenleme: Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile uğraşan tüm tacir komisyoncular 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-defter uygulamasına katılmak ve bu uygulamaları kullanmaya başlamak zorunda.
  • Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin düzenleyebileceği belgelerle ilgili düzenleme: Yeni düzenleme ile sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin sigorta poliçeleri ve sigorta komisyon gider belgeleri ile banka dekont belgelerini; yetkili döviz şiirketlerinin ise de döviz alım-satım  belgeleri ile tüm mükelleflerin kullandığı gider belgesini e-belge olarak düzenleme imkanı bulunuyor.
  • Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerin geçmek zorunda olduğu uygulamalarla ilgili düzenleme: Akaryakıt istasyonları da dahil Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun akaryakıt sektöründe çalışmak için lisans verdiği bütün mükellef şirketlerin e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye ve e-defter uygulamalarına geçme zorunluluğu bulunuyor. Tebliğde ilgili şirketlerin bu uygulamaları geçiş zamanları ve koşullarıyla ilgili düzenleme bulunuyor.
  • Gübre takip sistemindeki mükelleflerin e-irsaliye kullanma zorunluluğuna ilişkin düzenleme: Gübre takip sistemi kapsamındaki mükelleflerin yaptığı sistem dahilindeki mal sevkinde artık e-irsaliye kullanma mecburiyeti bulunuyor. Tebliğde bu konuya ilişkin düzenlemeler bulunuyor.
  • Demir çelik sektöründeki mükelleflerin e-irsaliye kullanma zorunluluğuna ilişkin düzenleme: Tebliğde, demir çelik ya da madencilik sektörlerinde imalat, ihracat veya ithalat işleri yapan mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülüyor. GİB, bu öngörünün amacını vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ile sektörde haksız rekabeti engellemek olarak açıklıyor.
  1. Çiftçilerden yapılan alımlarda e-müstahsil makbuzu kullanma zorunluluğuna ilişkin düzenleme: e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefler, çiftçilerden zirai mahsül alırken matbu olarak düzenledikleri müstahsil makbuzunu dijital ortamda e-müstahsil makbuzu olarak da düzenlemek zorunda.

Senin için, her bir uygulama geçiş zorunluluğunun tarihini gösteren bir tablo hazırladık:

e-Dönüşüm Zorunlu Geçiş Tarihleri Tablosu


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top