e-Fatura mükellefi nedir? Nasıl e-fatura mükellefi olunur?

e-Fatura mükellefi

e-Dönüşüm hız kesmeden devam ederken e-faturaya geçenlerin sayısı da giderek artıyor. Birçok avantajı olan e-faturaya geçişi zorunlu olan e-fatura mükelleflerinin yanında bu uygulamaya gönüllü olarak geçenler de mevcut.

e-Fatura mükellefleri kimlerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş gereklilikleri sağlayan kişi ya da kurumlar e-fatura mükellefleridir. 

GİB tarafından yayınlanan en son tebliğ uyarınca, 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL ve üzeri olan kişi veya kurumların takip eden Temmuz ayı, yani en geç 1 Temmuz 2022 tarihinde kadar e-fatura uygulamasına geçişi zorunlu hale geldi.

e-Fatura mükellefiyeti sektöre göre değişir mi?

Sektör farketmeksizin uygulanacak olan zorunluluk yukarıda da bahsettiğimiz gibi brüt satış hasılatı 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 milyon TL, 2021 hesap dönemi için 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan firmaları kapsıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan son tebliğ ile değişen bir diğer nokta da eklenen sektörler. Yayınlanan tebliğ yeni sektörleri şu şekilde ifade ediyor:

“Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,

b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL

ve üzeri olan mükellefler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri.”

e-Fatura zorunluluğum var. E-faturaya geçmezsem ne olur?

Zorunlu olarak e-faturaya geçmesi gereken fakat geçmeyen mükellefler Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen yaptırımlara maruz kalacaklardır. 

Zorunluluğuna uymayan ve alım satım yapmaya devam eden e-fatura mükellefleri yaptıkları alışveriş için 7 gün içerisinde e-fatura kesmediği takdirde özel usulsüzlük cezası alırlar.

e-Fatura mükellefleri kağıt fatura kesebilir mi?

e-Fatura mükellefleri fatura kesecekleri taraf olan karşı tarafa göre kağıt fatura kesebilir. Her iki tarafın da e-fatura sisteminde kayıtlı olduğu durumlarda e-fatura kesilmesi zorunludur. Bu şartlarda kesilen kağıt fatura geçersiz sayılır.

e-Fatura uygulamasına geçmemiş firmalara ise kağıt fatura ya da e-arşiv fatura düzenlenebilir. Fatura keseceğiniz firmanın bir e-fatura mükellefi olup olmadığından emin değilseniz Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-fatura mükellefi sorgulama sayfasına giderek vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası üzerinden sorgulama gerçekleştirebilirsiniz.

e-Fatura mükellefleri e-arşiv fatura kesebilir mi? 

Karşı taraf e-fatura uygulamasına geçmediği takdirde e-fatura mükelleleri alıcılarına e-arşiv fatura kesebilir. e-Fatura mükelleflerine e-arşiv fatura düzenlenemez.

e-Fatura mükellefine e-arşiv faturası kesildiği takdirde bu fatura geçerli sayılmaz ve alıcının e-arşiv faturayı iptal etme talebi gönderme hakkı vardır. Bununla birlikte e-fatura düzenlenmesi talebinde de bulunabilir.

Yanlışlıkla bir e-fatura mükellefine e-arşiv fatura düzenlediniz ve gönderdiniz, şimdi ne olacak? Merak etmeyin, 7 gün içerisinde e-arşiv faturanın iptalini sağlayıp e-fatura kesmeniz sorunun çözülmesi için yeterli olacaktır.

e-Fatura kesmenin en kolay ve güvenli yolu web tabanlı bir ön muhasebe programı kullanmak. Siz de MikroX’i 14 gün ücretsiz deneyin, e-dönüşümün en rahat haliyle tanışın!

Top