e-fatura Nedir? Kimler e-fatura Kullanabilir?

15 Aralık 2020

e-Fatura artık, yalnızca telefon servis sağlayıcının e-mail adresine gönderdiği fatura olmaktan çıktı, günlük hayatımıza dahil oldu. Kağıt kullanımını azaltarak çevreyi korumaya yardımcı olması, faturalamayı daha hızlı ve basit hale getirmesi, yazdırma, kargolama gibi adımları ortadan kaldırması sebebiyle hem iş yükünü azaltan hem de finansal takibi kolaylaştıran e-fatura, artık bir ihtiyaç.

e-Fatura hakkında sen de mutlaka bir şeyler duymuşsunuzdur. Ancak detaylarıyla ilgili aklına takılan sorular olabilir. Eğer e-dönüşüme seyirci kalmayı istemiyor fakat şirketinin e-faturaya geçip geçmemesi gerektiğine karar veremiyorsan, bu yazı tam sana göre!

1. e-Fatura bir elektronik belgedir.

e-Fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen, Vergi Usul Kanunu (VUK) gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin Maliye’nin merkezi platformu GİB üzerinden gerçekleştirildiği, kağıda basılmayan, tüm işlemlerinin dijital ortamda yapıldığı bir elektronik belgedir.

2. Matbu fatura elde veya program kullanılarak oluşturulup yazıcıdan çıkartılırken, e-fatura tamamen dijital ortamda oluşturulup kesilir.

Yani, e-faturanın tek farkı, elektronik ortamdan alınıp gönderilebilmesidir. VUK açısından, her iki fatura tipi de yasaldır. e-Faturanın itiraz süresi, iptali ve iadesi kağıt faturadan farklıdır.

3. e-Fatura ve e-arşiv aynı şey değildir.

Elektronik faturanın e-fatura ve e-arşiv olmak üzere iki türü vardır. e-Arşiv, faturaların ikinci nüshasının elektronik ortamda oluşturulup saklanmasını; gerektiğinde elektronik olarak ibraz edilmesini sağlar.

4. e-Fatura, yalnızca e-fatura mükellefleri arasında kesilip gönderilir.

Yani her iki tarafın da e-fatura kullanıcısı olması gerekir. E-arşiv ise göndericinin e-fatura; alıcının kağıt fatura kullanıcısı olması halinde gerçekleşir. Yani, herkese e-fatura kesilemez; yalnızca e-fatura kullanıcılarına e-fatura kesilebilir. E-fatura kullanıcısı olmayan kişi ve kuruma kağıt fatura ya da e-arşiv fatura düzenlenmesi gerekir. e-Arşiv kullanıcısı olabilmek için öncelikle e-fatura kullanıcısı olmak gerekir. E-fatura kullanıcısı eğer aynı zamanda bir e-arşiv kullanıcısı ise, e-fatura mükellefleri haricindekilere e-arşiv faturası keser.

5. e-Fatura, alıcı ve satıcı arasında bir standart belirler.

e-Fatura uygulamasının amacı, satıcı ve alıcı arasında tek format ve standarda göre, güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir faturalama sistemi kurmaktır.

6. e-Fatura çevrecidir.

Çünkü kağıt tasarrufu sağlar.

7. Operasyonel yükleri azaltır.

Baskı, postalama ve arşivleme masraflarına son verir. Paranı cebinde tutar.

8. Mobilite kazandırır.

Dünyanın her yerinden tek tıkla e-fatura kesip göndermeyi sağlar.

9. Zaman tasarrufu sağlar.

Saniyeler içinde kesilebilir. Ayrıca, matbu faturadan daha hızlı hazırlandığı için, personelin zamanından da tasarruf sağlar.

10. Arşivleme ve erişim kolaylığı sağlar.

Kaybolma riskini ortadan kaldırarak arşivleme ve erişimi her zamankinden daha kolay hale getirir. Dilediğin sayıda faturayı, istediğin gibi saklamana, seneler önceki bir faturana bile saniyeler içerisinde ulaşmana olanak sağlar.

11. Tahsilatı hızlandırır.

Müşterilerin faturalarını anında görmesini sağlayarak tahsilatlarını hızlandırır. Aynı zamanda, müşterilerin ve satıcılarınla daha hızlı anlaşmanı sağlar.

12. Mali müşavirle daha kolay çalışmayı sağlar.

Evrak gitti-geldisi olmadan çalışmaya olanak tanıdığı için mali müşavirle iletişimi hızlandırır ve kolaylaştırır.

13. e-Faturaya mali mühürle başvurulur.

e-Fatura başvurusunda bulunmak için öncelikle Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden (Kamu SM) mali mühür talep edilmelidir. Şahıs firmalarının mali mühür yerine e-imza ile başvurması da mümkündür.

14. Başvuru online olarak yapılabilir.

e-Faturaya geçiş, GİB Portal, GİB ile entegrasyon ve özel entegratör üzerinden olmak üzere üç farklı kanaldan yapılabilir. Mali mühür temin edildikten sonra, GİB başvurusu online olarak gerçekleştirilebilir. Eğer e-faturaya MikroX üzerinden geçmek istiyorsan, efatura.gov.tr adresinden, yararlanma yöntemini “özel entegrasyon” seçerek yapılacak ön başvuruda bulunmalısın. Sonraki adımda, portal.emikro.com.tr adresine yapacağın başvuru ile e-fatura hizmetinden yararlanmaya başlayabilirsin.

15. E-fatura sisteminden çıkılabilir.

e-Fatura sistemine isteğe bağlı olarak girdiysen, unvan ve nevi değiştirerek sistemden çıkman mümkündür.

16. E-arşive de GİB’e başvurmadan geçmek mümkündür.

E-Arşiv; resmi, hukuki ve ticari her türlü belgenin elektronik ortamda yasal, geçerli ve güvenli şekilde uzun süreli saklanmasını ve istendiğinde bu belgelere kolay ulaşılabilir olmasını sağlar. Donanım ve yazılım gibi hiçbir maliyet yüküne girmeden ve GİB’e başvuru yapmadan, portal.emikro.com.tr adresinden mali mühür ile e-arşiv hesabını etkinleştirmek mümkündür. e-Arşiv kullanıcısı olabilmek için öncelikle e-fatura mükellefi olmak gerekir.

18. E-faturayı, avantajlarından faydalanmak isteyen herkes kullanabilir.

Henüz olmasa da, yakın gelecekte tüm işletmeler için zorunlu hale geleceği için bu sisteme erkenden dahil olup alışmak senin için faydalı olabilir.

19. E-faturaya geçmesi zorunlu olan işletmeler vardır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’dan lisans alan (madeni yağ lisanslı) veya bu lisansa sahip firmalardan mal alıp 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL’nin üzerinde olan işletmeler; yine ÖTV’ye tabi kolalı gazoz, alkollü içecek ya da tütün üreten veya ithal eden firmalar ve bu firmalardan mal alıp 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL’nin üzerinde olan firmalar e-faturaya geçmek zorundadır.

MikroX öneriyor:

e-Fatura başvurusunda bulunmadan önce Kamu SM’den mali mühür talep etmen gerekiyor. Detaylı bilgi için http://www.kamusm.gov.tr/ adresini ziyaret etmeni öneririz.

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan, MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.