Elektronik faturanın matbu faturadan farkı nedir?

21 Eylül 2020

Elektronik fatura, günlük hayatımızın bir parçası. Hem kağıt kullanımını azaltarak çevreyi korumaya yardımcı olması, hem faturalama işine hız vermesi, hem baskı alma, postalama gibi işlerle vakit kaybetmemizi engellemesi, hem de finansal takibi kolaylaştırması açısından artık bir teknolojiden de öte; bir ihtiyaç.

Elektronik fatura ve e-fatura hakkında daha fazla bilgi istiyorsan e-Fatura hakkında bilmen gereken 18 şey?yazımıza atabilirsin.

Sen de elektronik fatura hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor ve aklına takılan bazı soruların cevabını arıyor olabilirsin. Konuyu en başından almak gerekirse, öncelikle elektronik faturanın matbu yani normal faturadan farkını incelemeliyiz. E-dönüşüme katılmak için ilk adımı bu yazıyla atabilirsin!

e-Fatura nedir?

Elektronik faturanın iki türü vardır. Bunlardan biri e-faturadır. e-Fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen, Vergi Usul Kanunu (VUK) gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin Maliye’nin merkezi platformu GİB üzerinden gerçekleştirildiği, kağıda basılmayan, tüm işlemlerinin dijital ortamda yapıldığı bir elektronik belgedir.

e-Arşiv nedir?

Elektronik faturanın ikinci türü olan e-arşiv, faturaların ikinci nüshasının elektronik ortamda oluşturulup saklanmasını; gerektiğinde elektronik olarak ibraz edilmesini sağlar.

e-Fatura sadece e-fatura mükellefleri arasında kesilip gönderilir; yani her iki tarafın da e-fatura kullanıcısı olması gerekir. E-arşiv ise göndericinin e-fatura; alıcının kağıt fatura kullanıcısı olması halinde gerçekleşir. Yani, herkese e-fatura kesilemez; yalnızca e-fatura kullanıcılarına e-fatura kesilebilir. E-fatura kullanıcısı olmayan kişi ve kuruma kağıt fatura ya da e-arşiv fatura düzenlenmesi gerekir. Eğer istenirse, e-arşiv faturası çıktı alınarak kağıt formunda da iletilebilir.

e-Arşiv kullanıcısı olabilmek için öncelikle e-fatura kullanıcısı olmak gerekir. E-fatura kullanıcısı eğer aynı zamanda bir e-arşiv kullanıcısı ise, e-fatura mükellefleri haricindekilere e-arşiv faturası keser.

e-Faturanın matbu faturadan farkı nedir?

Matbu, yani kağıt fatura elde hazırlanırken, e-fatura dijital ortamda oluşturulup kesilir. Yani, e-faturanın kağıt faturadan en önemli farkı, elektronik ortamdan alınıp gönderilebilmesidir. VUK açısından, her iki fatura tipi de yasaldır.

e-Fatura, itiraz süresi, iptali ve iadesi açısından da matbu faturadan ayrılır. Eğer gönderilen bir ticari e-faturaysa, onu gönderici iptal edemez. Bu fatura, alıcının reddetmesi sonucunda iptal olur. İptalin ardından, gönderici reddedilen faturayı yeniden düzenleyebilir ya da yeni bir e-fatura oluşturabilir. Eğer iptal edilmek istenen temel e-faturaysa, alıcının bir iade faturası oluşturup göndericiye iletmesi gerekir. Böylece, her iki fatura birbirini mahsuplaştırır. Alıcı Noter veya kayıtlı elektronik posta (KEP) ile de temel faturaya itiraz edebilir.

E-arşiv faturası ise, resmileştirilme tarihinden itibaren 7 gün içinde gönderici tarafından iptal edilebilir.

Tıpkı, matbu fatura gibi elektronik fatura üzerinde de oluşturulduktan sonra değişiklik yapılmaz.

Geriye yönelik fatura kesmek istediğinizde ise, matbu faturada geçerli olan kural e-fatura için de geçerlidir. Tıpkı matbu faturada olduğu gibi bir haftayı aşmamak kaydıyla, geriye dönük fatura düzenlenebilir. Ancak VUK fatura nizamına ilişkin usul ve esarlar gereğince, faturaların sıra numarası zincirleme olmak zorundadır.

e-Faturanın avantajları nelerdir?

e-Fatura uygulamasının amacı, satıcı ve alıcı arasında tek format ve standarda göre, güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir faturalama sistemi kurmaktır.

  • Kağıt tasarrufu sağladığı için çevreye duyarlıdır.
  • Baskı, postalama ve arşivleme masraflarına son verir. Operasyonel yükleri azaltır.
  • Matbu faturadan daha hızlı hazırlandığı için, personelin zamanından da tasarruf sağlar.
  • Mobilite kazandırır. Dünyanın her yerinden e-fatura kesip göndermen mümkündür.
  • Kaybolma riskini ortadan kaldırır, arşivleme ve erişimi her zamankinden daha kolay hale getirir. Dilediğin sayıda faturayı, istediğin gibi saklamana, seneler önceki bir faturana bile saniyeler içerisinde ulaşmana olanak sağlar.
  • Müşterilerinin faturalarını anında görmesini sağlar.
  • Tahsilatlarını hızlandırır.
  • Müşterilerin ve satıcılarınla daha hızlı anlaşmanı mümkün kılar.
  • Mali müşavirinle daha hızlı iletişim kurmanı sağlar.

E-faturayı kimler kullanabilir?

E-faturayı, avantajlarından faydalanmak isteyen herkes kullanabilir. Henüz olmasa da, yakın gelecekte tüm işletmeler için zorunlu hale geleceği için bu sisteme erkenden dahil olup alışmak senin için faydalı olabilir.

E-faturaya kimlerin geçmesi zorunludur?

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’dan lisans alan (madeni yağ lisanslı) veya bu lisansa sahip firmalardan mal alıp 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL’nin üzerinde olan işletmeler; yine ÖTV’ye tabi kolalı gazoz, alkollü içecek ya da tütün üreten veya ithal eden firmalar ve bu firmalardan mal alıp 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL’nin üzerinde olan firmalar e-faturaya geçmek zorundadır.

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan, MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.