Gelir vergisi nedir?

Gelir vergisi nedir?

Gelirler üzerinden alınan gelir vergisi gerçek kişilerin, hukukta hak edinebilme özelliğine sahip ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişiler ödedikleri verginin adıdır. Gelir vergisi belirlenirken vergiye tabi gelirler Gelir Vergisi Kanunu’nda tanımlanmıştır. Bu vergiler ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları olabileceği gibi aynı zamanda gayrimenkul sermaye geliri getiren mülkler, menkul sermaye geliri getiren mülkler, diğer kazanç ve gelir getiren mülklerdir.

Gelir Vergisi hakkında bilmen gerekenler

Kimler gelir vergisi öder?

Gelir vergisi ödemesi gereken kişiler:

  • Türkiye’de ikametgahı olan,
  • Türkiye’de devamlı olarak altı ay ve daha fazla oturan, 
  • Resmi daire ve müesseselere ya da merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşlarıdır.

Gelir vergisi ödemesi gereken kişiler, Türkiye veya Türkiye dışında elde ettikleri tüm kazanç ve mülkler üzerinden vergilendirme sistemine dahil olur. Türkiye’de yaşamayan ve Türkiye’ye yerleşmemiş kişiler ise dar mükellef sayılır ve Türkiye’de elde ettikleri kazanç veya mülk üzerinden vergilendirilirler. 

Gelir Vergisi Beyannamesi nedir?

Gelir Vergisi Beyannamesi, gelirini gösteren belgedir. Beyanname izleyen yıl içinde mart ayının başından 25. günü akşamına kadar alınmalıdır. Gelir sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret ise izleyen yılın şubat ayının başından 25. gününe kadar alınır. 

Gelir vergisi ne zaman ödenir?

Gelir vergisi iki taksit ile ödenir. İki ayrı yöntemle ödenebilir:

  • Gelir sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşmuyorsa ilk taksit mart ayı sonuna kadar, ikinci taksit temmuz ayı sonuna kadar ödenir.
  • Gelir sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşuyorsa ilk taksit şubat ayı sonuna kadar ikinci taksit haziran ayı sonuna kadar ödenir.

Gelir vergisinin ödemesi nereye yapılır?

Gelir vergisi ödemesi bankalar tarafından online yapılabildiği gibi vergiyi ödeyecek kişilerin ikametlerinin bulunduğu vergi dairesi veya iş yerlerinin bulunduğu vergi dairesine de ödemeler gerçekleşebilir. 

2020 Gelir vergisi oranları nedir?

Miktar Vergi Oranı
22.000 TL’ye kadar %15
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası %20
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası %27
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası %35
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası%40

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.