İndirimli Kurumlar Vergisi nedir? İndirimli Kurumlar Vergisi hesaplamaDevletin yatırımcıları yatırım yapmaya teşvik etmek için uyguladığı İndirimli Kurumlar Vergisi hakkındaki tüm sorularının cevabı bu yazıda!

Kurumlar Vergisi nedir?

Kurumlar Vergisi, mükelleflerin bir takvim yılı içinde elde ettiği safi kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergi türüdür. Bahsi geçen kurumlar, anonim, limited, kooperatif, hisseli komandit şirketleri; yani sermaye şirketleridir. Şahıs şirketleri (kolektif, adi komandit) tüzel kişiliğe sahip de olsalar kurum sayılmazlar.

Kimler Kurumlar Vergisi öder?

Kazancından Kurumlar Vergisi alınan kurumları aşağıda listeliyoruz:

  • Sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler)
  • Kooperatifler
  • İktisadi kamu kuruluşları
  • Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler (sendikalar dernek; cemaatler vakıf sayılır)
  • İş ortaklıkları

Listelediğimiz Kurumlar Vergisi mükelleflerinden yasal merkez veya iş merkezi Türkiye’de olanlara tam mükellef denir. Tam mükellefler gerek Türkiye’de gerek Türkiye dışında elde ettikleri kazanç üzerinden vergilendirilirler. Yasal merkezi veya iş merkezi Türkiye’de olmayanlara dar mükellef denir. Dar mükellefler ise Türkiye’deki kazançları üzerinden vergilendirilir.

İndirimli Kurumlar Vergisi nedir?

5838 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinde İndirimli Kurumlar Vergisi açıklanmıştır. Buna göre, Kurumlar Vergisi mükelleflerinin Ekonomi Bakanlığı tarafından yatırım teşvik belgesine bağlanmış bazı yatırımlarına yüzde 20’den daha düşük bir oranda vergi uygulanır. Böylece, bu mükelleflerin yatırımları devletçe desteklenmiş olur. Başlanan hesap döneminden itibaren elde edilen kazanca uygulanan indirimli Kurumlar Vergisi’nden bankacılık, sigortacılık ve finans sektöründekiler yararlanamıyor. Kanuna göre, “Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına eklenen (c) bendinde, yatırıma başlanılan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50’sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli vergi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmayaBakanlar Kurulunun yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.”

Kurumlar Vergisi Beyannamesi nedir, ne zaman verilir?

Kurumlar Vergisi hakkında bilmeniz gerekenler

İndirimli Kurumlar Vergisi nasıl hesaplanır?

Hem tevsi yatırımdan elde edilen kazanca hem de diğer faaliyetlerden elde edilen kazanca İndirimli Kurumlar Vergisi uygulaması 2020 yılında da devam ediyor. 2020 yılına özel bir düzenlemesi olmayan uygulama, kanunun 32/A maddesine ve geçerli Bakanlar Kurulu Kararı’na (BKK) göre yapılıyor. [20] 2016/9139 sayılı BKK ile yapılan düzenleme, toplam yatırıma katkı tutarına mahsuben gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına İndirimli Kurumlar Vergisi uygulanabileceğini, vergi indirim oranının da teşvik belgesinde yazılı oranda olması gerektiğini söylüyor. Bu durumda teşvik belgesinde yazılı bilgilere göre (diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar üzerinden) toplam yatırıma katkı tutarına mahsuben kullanılabilecek olan azami yatırıma katkı tutarı (4.400.000,00 x 0,80 =) 3.520.000,00 TL olarak hesaplanıyor. Fakat 2017 ve 2018 yıllarında kullanılan toplam yatırıma katkı tutarı 5.080.000,00 TL olduğundan 2020 yılında bu kapsamda yatırıma katkı tutarı kullanılamıyor. 2020 yılına devir eden yatırıma katkı tutarının (670.000,00 TL) yatırımdan elde edilen kazanç üzerinden kullanılabilir. Yatırımdan elde edilen kazanç; yapılan yatırım tutarının dönem sonu sabit kıymet tutarına bölünmesiyle bulunan oranın dönemin ticari kazancı ile çarpılmasıyla

((4.000.000,00 + 5.000.000 + 2.000.000,00) / 33.000.000,00 ) x 15.000.000,00 = 5.000.000,00 TL

olarak bulunabilir.

Bulunan kazanç üzerinden ödenecek vergi tutarı (5.000.000,00 x ((0,22 – (0,22 x 0,60)) = 440.000,00 TL

Yararlanılan yatırıma katkı tutarı ise ((5.000.000,00 x 0,22) – 440.000,00 = 660.000,00 TL olacktır.

Dönemdeki toplam kazanç tutarından (15.000.000,00) yatırımdan elde edilen kazanç tutarını (5.000.000,00) düşersek kalan tutar 10.000.000,00 TL olacak ve bu tutara normal vergi oranı uygulanacaktır. Böylece 2020’de yararlanılan katkı tutarı 660.000,00 TL; sonraki yıllara devir eden katkı tutarı ise (670.000,00 – 660.000,00) = 10.000,00 TL olur.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top