KDV beyannamesi nedir? KDV nasıl hesaplanır?

21 Ocak 2021

Şirketimizin günlük operasyonları ile neredeyse tüm alışverişlerimizin bir parçası olan KDV nedir, nasıl beyan edilir ve nasıl hesaplanır?

Katma Değer Vergisi nedir?

Katma Değer Vergisi, yani KDV nedir? KDV, bir mal ya da hizmet alan kişinin o mal ya da hizmeti aldığı yere ödediği vergi türüdür. Dolaylı vergi türlerinden biri olan KDV, devletin vatandaş ve işletmelerden kamu hizmetlerine harcamak üzere aldığı bir vergidir. KDV uygulaması her ülkede farklı oran ve kurallara bağlı olarak gerçekleştirilir. Ülkemizde KDV oranları ürünün ihtiyaç duyulma derecesine göre uygulanır. Türkiye’de yüzde 1, yüzde 8 ve yüzde 18 olmak üzere üç çeşit KDV oranı uygulanır. Ekmek vb. temel tüketim ürünleri ile lüks olmayan barınma ihtiyaçlarına yüzde 1 oranında KDV uygulanır. Süt, yumurta, peynir gibi unlu mamuller harici lüks olmayan temel tüketim ürünlerinde ise yüzde 8 KDV oranı söz konusudur. Telekomünikasyon ürünleri ve beyaz eşyalar gibi temel tüketim sayılmayan ürünler ise yüzde 18 KDV uygulamasına tabidir.

KDV beyannamesi nedir? Ne zaman beyan edilip ödenir?

KDV beyannamesi, her ayın 24. günü bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Ödemesi ise beyannamenin verildiği ayın en geç 26. günü akşamına dek yapılır. Tüketiciler ise KDV’yi mal ya da hizmeti satın alırken malın asıl bedeliyle birlikte öderler.

KDV nasıl hesaplanır?

KDV hesaplarken, yalnızca KDV tutarını ya da KDV dahil toplam tutarı hesaplayabiliriz.

 • Yalnızca KDV tutarının hesaplanması:
  • KDV hesaplaması yapılacak olan tutar alın.
  • Yasal olarak uygulanan %1, %8 ya da %18 KDV oranı seçilir. Bu oranın yüzdesi alınır. (0,01 veya 0,08 veya 0,18)
  • Tutar, oranın yüzdesiyle çarpılır.
  • Örnek: 50 liralık ve % 18 vergiye tabii bir ürünün KDV’si, 50×0,18 hesabıyla bulunur. Buna göre, KDV tutarı 50×0,18=9 TL’dir. Malın KDV’li tutarı ise, 50+9=59 TL’dir.
 • KDV dahil toplam tutarın hesaplanması:
  • KDV hesaplaması yapılacak olan tutar alınır.
  • Yasal olarak uygulanan %1, %8 ya da %18 KDV oranı seçilir. Bu oranın yüzdesi alınır ve 1+KDV formülüne göre, bu yüzdeye 1 eklenir. (0,01 + 1 veya 0,08 + 1 veya 0,18 + 1)
  • Tutar, bir üst maddedeki toplamla çarpılır.
  • Örnek: 200 liralık ve %8 vergiye tabii bir ürünün KDV dahil fiyatı, 200x(0,08+1) hesabıyla bulunur. Buna göre, KDV’li toplam 200×1,08=216 TL’dir.

KDV Beyannamesi örneği

ABC, Muğla/Bodrum vergi dairesine bağlı olan bir işletmemiz olsun. ABC’nin Ocak 2021 hesaplarını ise aşağıdaki gibi düşünelim:

600 Yurt içi Satışlar Hesabı: 800.000 TL (KDV %18)
600 Yurt içi Satışlar Hesabı: 400.000 TL (KDV %8)
600 Yurt içi Satışlar Hesabı: 300.000 TL (KDV %1)

391.02 Alışlardan İade KDV: 5.000 TL

191 İndirilecek KDV: 70.000 TL

190 Devreden KDV: 10.000 TL

Tablo – 1:
600 Yurt içi Satışlar: 300.000 TL……………………………………………...6 numaralı satıra yazılır
600 Yurt içi Satışlar: 400.000 TL………………………………………………8 numaralı satıra yazılır
600 Yurt içi Satışlar: 800.000 TL……………………………………………..10 numaralı satıra yazılır

391.01 Hesaplanan KDV 300.000 x %1 = 3.000 TL……………………….7 numaralı satıra yazılır
391.02 Hesaplanan KDV 400.000 x %8 = 32.000 TL……………………9 numaralı satıra yazılır
391.03 Hesaplanan KDV 800.000 x %18 = 144.000 TL……………….11 numaralı satıra yazılır

Tablo – 3:
300.000 + 400.000 + 800.000 = 1.500.000 TL ………………………….28 numaralı satıra yazılır

3.000 + 32.000 + 144.000 = 179.000 TL …………………………………..29 numaralı satıra yazılır

391.04 Alışlardan İade KDV 5.000 TL ……………………………………….30 numaralı satıra yazılır

179.000 + 5.000 = 184.000 TL …………………………………………………..31 numaralı satıra yazılır

Tablo – 4:
190 Devreden KDV =10.000 TL ……………………………………………………32 numaralı satıra yazılır

191 İndirilecek KDV =70.000 TL …………………………………………………33 numaralı satıra yazılır

10.000 + 70.000 = 80.000 TL ………………………………………………………37 numaralı satıra yazılır

Tablo – 5:
184.000 – 80.000 = 104.000 TL ………………………………………………….39 numaralı satıra yazılır

Bu sonuçlara göre ödenecek KDV, 104.000 TL’dir. KDV, Tahakkuk kaydında 104.000 TL, 360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabında yer alır.


Bu yazılar da ilgini çekebilir:

Vergi hakkında bilmen gerekenler

KDV nasıl hesaplanır?


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.