KDV iadesi nasıl yapılır?

21 Ocak 2021

Yansıtılamayan KDV’nin iade işlemi olan KDV iadesi nasıl ve hangi kanuna istinaden yapılır, kimlere yapılır ve KDV iadesini gerçekleştirmek için hangi evraka ihtiyaç vardır? Tüm sorularının cevabı bu yazıda! 

KDV nasıl hesaplanır?

Vergi hakkında bilmen gerekenler

KDV iadesi nedir?

KDV, yansıtma sistemine dayalıdır. KDV iadesi, yansıtılamayan KDV’nin iade işlemidir. Yansıtmadan neyi kastettiğimizi şu örnekle açıklayabiliriz:

İnşaat firmaları inşaatlarını yaparken yüzde 18 oranında KDV’si olan demir ve çimento kullanır. Ancak yaptıkları yapıları tüketiciye yüzde 1 KDV ile satar. Kısacası, ‘yüklenmiş’ olduğu KDV’yi (‘yüklenmek’ vergisel bir tabirdir) tüketiciye yansıtamadığı için, iade talep etmek durumundadır.

Katma Değer Vergisi Kanunu

Katma Değer Vergisi pek çok detayı olan ve azami dikkat gerektiren muhasebe konularından biri. 63 madde ve bu maddelere ek olarak 37 geçici maddeden oluşan 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na istinaden yüzlerce tebliğ hazırlanmıştır.  Çok fazla artan tebliğ sayısı sebebiyle 2014 yılında KDV Genel Tebliği adı altında birleştirilmiş bir tebliğler serisi yayınlanmıştır.  2014’ten günümüze zaman zaman bu tebliği açıklayıcı nitelikte yeni tebliğler de yayınlanmıştır.

KDV iadesinin yasal dayanağı az önce bahsettiğimiz kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasında şöyle açıklanır: “Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir. Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir.)”

 • Aynı kanunun 9. maddesine göre vergi sorumlularının yaptığı tevkifat nedeniyle de iade durumu oluşabilir. Maliye Bakanlığı vergi alacağını güvenceye almak amacıyla kimi durumlarda ilgili kurum kişilere vergi kesintisi yapabilir. Bu durumlarda da KDV iadesi söz konusudur.
 • Kanunun 11. maddesinin 2. fıkrasına göre de mal ve hizmet ihracı işlemleri nedeniyle iade yapılabilir. İhracat yapan firmalar yurtdışına sattıkları mal ve hizmetler için ihraç ettikleri için KDV talep edemezler. Yüklendikleri ve tahsil edemedikleri KDV’yi iade olarak alırlar.
 • Kanunun 29. maddesinin 2. fıkrasına göre ise indirimli orandan kaynaklanan KDV iadesi yapılabilir.
 • Son olarak kanunun 32. maddesine istisnadan kaynaklanan iade durumları söz konusu olabilmektedir.

KDV iadesi için gereken evraklar nelerdir?

Her KDV iadesi için türüne göre ayrı evrak istenir. 3065 sayılı kanunun maddelerine göre iade taleplerinde vergi dairelerinin talep ettiği belgeler şunlardır:

 1. maddeye göre iade talebinde bulunanlardan istenen belgeler:
 • Standart iade talep dilekçesi
 • Satış veya hizmet faturaları listesi
 • Gümrük beyannamesi ya da listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi)
 • İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
 • Yüklenilen KDV listesi
 • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu.
 1. maddeye göre iade talebinde bulunanlardan istenen belgeler:
 • Standart iade talep dilekçesi
 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
 • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
 • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
 • Satış faturaları listesi
 • Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği
 1. maddeye göre iade talebinde bulunanlardan istenen belgeler:
 • Standart iade talep dilekçesi
 • İndirimli orana tabi işlemlerin yapıldığı yılda söz konusu işlemlere ait alış ve satış faturaları ve benzeri belgelerin listesi
 • Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo
 • Yılı içinde mahsup edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo
 • İadenin talep edildiği izleyen yılın ilk döneminden iadenin talep edildiği döneme kadar aylar itibarıyla devreden KDV tutarlarını gösteren tablo

İnternet Vergi Dairesi’nden KDV iade talebi

İnternet Vergi Dairesi’ne kullanıcı kodu ve şifrenizle giriş yaptığınızda yapabileceğiniz işlemler arasında, e-Beyanname, Bilgi Girişi, Dilekçe, Sorgulamalar, Gelir-Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (GEKSİS) Kılavuzu ile birlikte KDV İade Talebi Listelerini Göndermede bulunuyor. KDV mükellefleri 2010 Ocak vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade taleplerini elektronik ortamdan yapabiliyor.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.