Kim ne kadar AGİ alır?

Çalışan gelirinin önemli kalemlerinden biri olan asgari geçim indirimi (AGİ) nedir, nasıl karşılanır ve kim ne kadar AGİ alır?

Gelir Vergisi hakkında bilmeniz gerekenler

AGİ nedir?

AGİ, tam adıyla asgari geçim indirimi, çalışanların kendileri haricinde bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için ödenen bir ücrettir. On altı yaşından itibaren sigortalı olarak çalışanlar için asgari geçimlerini sağlayacak miktarda para hesaplanıp  bu para bu toplam gelirden çıkarılır ve vergiden muaf bırakılır. İşte bu AGİ’dir.

Çalışanların aldığı AGİ miktarı, medeni durumlarına ve sahip oldukları çocuk sayısına göre değişir.

Asgari geçim indirimi her ay ödenir.

Kimler AGİ alır?

Gelir Vergisi Kanunu‘nun 61. maddesinde belirtilen ücreti alan herkes, yani maaşı vergilendirilen bütün çalışanlar AGİ’den yararlanabilir. Bekarlar veya eşi çalışan çocuksuz işçiler asgari geçim indirimlerini maaşlarının içerisinde alır. Eşi çalışmayanlar için AGİ ayrı olarak ödenir.

Asgari geçim indiriminin doğru olarak hesaplanabilmesi için çalışanın Aile Durum Bildirim Formu’nu doğru şekilde doldurması şarttır. Aile Durum Bildirim Formu, işçilerin özlük dosyasında yer alan bir formdur. Bu formdaki tüm bilgiler, işçinin sorumluluğundadır. İşçinin forma yazdığı bilgiler tamamen doğru kabul edilir. Eğer bilgilerde bir hata varsa sorumluluk yine işçinindir. İşçi, ailevi durumunda değişiklik olduğunda işverene başvurarak formu güncellemeyi talep etmelidir.

AGİ kim tarafından karşılanır?

 Asgari geçim indirimini işverenler vermez. Bütün AGİ ödeneklerini devlet karşılar ancak işverenin vergisinden de düşülür.

Asgari geçim indirimi çalışanların yasal hakkıdır. Bu yüzden mutlak surette ödenmesi gerekir; ödenmemesi resmi olarak suçtur. Asgari geçim indirimi ödenmeyen çalışanların bu durumu yasal mercilere şikayet etmesi gerekir. AGİ’si ödenmeyen bir çalışan iş sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutar. Bununla birlikte asgari ücretin artmasıyla birlikte yıllık AGİ’ler de artar.

AGİ ne kadardır?

AGİ miktarı, çalışanın medeni durumu ile sahip olduğu çocuk sayısına göre değişir. 2020’de belirlenen rakamlara göre en düşük AGİ 220,73 TL; en yüksek AGİ ise 375,23 TL’dir.

Kim ne kadar AGİ alır? (2020 rakamlarına göre)

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanan asgari geçim indirimi şöyledir:

Medeni Durum Aylık Tutar
Bekar 220,73 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,98 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,09 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,23 TL
Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu 375,23 TL
Evli, eşi çalışmayan, 5 çocuklu 375,23 TL
Evli, eşi çalışan 220,73 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,83 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,94 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,09 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,16 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,23 TL

AGİ nasıl hesaplanır?

AGİ için asgari ücret üzerinden yıllık brüt tutarına yıllık olarak;

  • İşçinin kendisi için %50,
  • Çalışmayan eşi için %10,
  • Bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5,
  • çocuk için %10’u,
  • ve sonraki her çocuk için %5’i esas alınır.
  • Bu oranların toplamı %85’i geçemez.

Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin AGİ oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12’ye bölünerek aylık AGİ hesaplanır.

Bahsi geçen çocuklar 18 yaşını doldurmamış ya da eğitimini sürdüren 25 yaşının altında bireyler olmalıdır.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan, MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.