Kira stopajı nedir, nasıl hesaplanır?

5 Şubat 2021

İşyeri kiralarken brüt kira bedeli üzerinden uygulanan vergi kesintisi kira stopajıdır. Peki kira stopajı nasıl hesaplanır?

Stopaj nedir?

Gelir vergisi, Türkiye’nin vergi sistemi gereği gelir elde eden kişiler tarafından beyanname verilerek ödenir. Mükellefler gelirlerini beyan etmekle ve gelirleri üzerinden hesaplanan vergiyi ödemekle yükümlüdür. Kimi durumlarda beyana gerek kalmaz, çünkü henüz ödeme aşamasındayken gelir vergisinden kesinti yapılabilir. İşte bu kesintiye stopaj denir.

Stopaj, Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi‘ne tabi ödemelerin işverenlerden çalışanlara ödenmesi esnasında yasaların belirlediği oranlarda henüz kaynaktayken kesilir. Stopaj işi yapan adına vergi dairesine yatırılır.

Stopaj birçok farklı vergi türü için ödeme biçimi açısından örnek oluşturur. Örneğin bir şirkette çalışan bir personelin stopajı kendisi tarafından değil işvereni tarafından ücretinden kesilerek vergi dairesine ödenir. Devlet memurlarının vergileri de aynı şekilde maaşlarından kesilerek işverenleri tarafından vergi dairesine yatırılır.

Stopajın amacı nedir?

  • Vergi gelirlerinin daha hızlı tahsil edilmesini sağlar. Tahsil süresi uzayan vergi enflasyonla azaldığı için ne kadar hızlı tahsil edilirse değerindeki kayıp da o ölçüde azalacaktır.
  • Gelir vergisini toplamak için yapılan maliyetleri azaltır.
  • Vergi kaybını ve kaçağını engeller. Bir açıdan vergi tahsilatını güvenli hale getirir.
  • Vergi ödemeden önce kesildiğinden net gelir kazananların vergi yükünü daha az hissetmelerini sağlar.

Kira stopajı nedir?

Kira stopajı, ücret stopajı hesabıyla birlikte en çok merak edilen ve hesaplanan stopaj türüdür. İşyeri olarak kullanılan gayrimenkuller kiralanırken brüt kira bedeli üzerinden stopaj vergi kesintisi uygulanır. İşte bu durumda kiracının brüt kira bedeli üzerinden kesintiye tabi tutularak vergi dairesine ödediği vergi, kira stopaj vergisidir.

Kira stopajı nasıl hesaplanır?

Kira stopajı, brüt kira tutarının yüzde 20 ile çarpılmasıyla hesaplanır. Eğer kira kontratı net kira üzerinden yapıldıysa stopajı net kira bedelini yüzde 25 ile çarparak hesaplamak gerekir.

Kira stopaj hesabı / örnek:

Ayşe Hanım’ın dükkanının kirası için aylık 3.000 TL brüt kira verdiğini düşünelim. Buna göre Ayşe Hanım’ın kira stopajını şöyle hesaplamalıyız:

3.000 TL’nin %20’si = 600 TL

Demek ki Ayşe Hanım 3.000 TL brüt kira ödemesinin 600 TL’sini kira stopajı olarak vergi dairesine yatırmalı, 2.400 TL’sini ise işyeri sahibine ödemelidir.

Eğer Ayşe Hanım’ın kirası aylık 3.000 TL net olsaydı bu durumda stopajını şöyle hesaplardık:

3.000 TL’nin %25’i = 750 TL

Bu durumda ise Ayşe Hanım 3.000 TL  kira ödemesi dışında 750 TL kira stopajı olarak vergi dairesine yatıracak, böylece 3.750 TL kira gideri olacaktı.


Gelir ve gider takibini kolayca yapıp, enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.