Kurumlar Vergisi Beyannamesi nedir, ne zaman verilir?

21 Ocak 2021

Binbir emekle büyüttüğün iş fikrini hayata geçirip bir şirket kurdun. İşler de güzel gidiyor, tebrik ederiz! Gelirin günden güne artarken ödemen gereken Kurumlar Vergisi hakkında biraz daha bilgi sahibi olmaya ne dersin?

Kurumlar Vergisi nedir?

Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir takvim yılı içinde elde ettiği safi kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergi türüdür. Bahsi geçen kurumlar, anonim, limited, kooperatif, hisseli komandit şirketleri; yani sermaye şirketleridir. Şahıs şirketleri (kolektif, adi komandit) tüzel kişiliğe sahip de olsalar kurum sayılmazlar.

Kimler Kurumlar Vergisi öder?

Kurumlar Vergisi Kanunu‘nun birinci maddesi gereği, kazancından Kurumlar Vergisi alınan kurumlar şunlardır:

  • Sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler)
  • Kooperatifler
  • İktisadi kamu kuruluşları
  • Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler (sendikalar dernek; cemaatler vakıf sayılır)
  • İş ortaklıkları

Kurumlar Vergisi mükelleflerinden kanuni merkez ya da iş merkezi Türkiye’de bulunanlar, tam mükellef olarak adlandırılarak hem Türkiye içinde hem de Türkiye dışında elde ettikleri kazanç üzerinden vergilendirilirler. Kanuni merkezi ya da iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar dar mükellef olarak kabul edilerek yalnızca Türkiye’de elde ettikleri kazanç üzerinden vergilendirilir. (Vergiye tabi kurumların kuruluş kanunu, tüzüğü, ana statüsü ya da sözleşmesinde gösterilen merkez kanuni merkez; bu kurumların işlemlerinin fiilen toplanıp yönetildiği merkeze ise iş merkezidenir.)

Kurumlar Vergisi nasıl ve nereye ödenir?

Kurumlar Vergisi, her nisan ayının ayının 1’i ile 25’i arasında ilgili vergi dairesine sunulan Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile birlikte mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. Ödemeler anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapılabilir. Mükelleflerin farklı şube, büro, mağaza, imalathane ya da iş yerleri için ayrı beyanname vermesine gerek yoktur. Her bir mükellef, vergiye tabi kazancının tümü için tek bir beyanname verir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi nedir ve nereden temin edilir?

Kurumlar Vergisi, ilgili vergi dairesi tarafından mükelleflerin tüzel kişiliği adına; iktisadi kamu kuruluşları ile derneklere ve vakıflara ait iktisadi işletmelerden tüzel kişiliği olmayanlar için bağlı oldukları kamu tüzel kişileri ya da dernek veya vakıf adına; fonlarda fonun kurucusu adına; iş ortaklıklarında ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere yönetici ortak veya ortaklardan herhangi birisi adına tarh olunur. (Tarh, “vergi koyma”demektir.) Beyan, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile gerçekleştirilir. Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) web sitesinin Beyanname Formları sayfasından temin edilebilir. e-Beyanname uygulamasından faydalananlar beyannamelerini elektronik ortamda son beyan verme günü saat 24:00’e kadar gönderebilirler.

Kurumlar Vergisi ne zaman ödenir?

Kurumlar Vergisi her nisan ayının sonuna dek ödenmek zorundadır.

Kurumlar Vergisi oranı nedir?

Kurumlar Vergisi, 2017’nin Ekim ayında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile  tüm kurumlar için yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarılmıştı. Bu oran 2020 döneminin sonuna dek yüzde 22 olarak kaldı ancak 2021‘den itibaren yeniden yüzde 20 olarak uygulanmaya başladı.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.