Kurumlar Vergisi hakkında bilmen gerekenler

17 Aralık 2020

Özenle besleyip büyüttüğün iş fikrin için, hayatının adımını atıp bir sermaye şirketi kurdun. İşler de güzel gidiyor, tebrik ederiz! Peki gelirin günden güne artarken, ödemen gereken Kurumlar Vergisi hakkında biraz daha bilgi sahibi olmaya ne dersin?

O zaman, Kurumlar Vergisi’ni tüm detaylarıyla inceleyelim.

Kurumlar Vergisi nedir?

Kurumlar vergisi, kurum kazançları üzerinden alınan, mükelleflerinin bir takvim yılı içerisinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanan bir vergi türüdür. Buradaki kurum, tüzel kişiden farklıdır. Kurum kabul edilen şirketler, sermaye şirketleridir (anonim, limited, kooperatif, hisseli komandit); şahıs şirketleri (kolektif, adi komandit) tüzel kişiliğe sahip olsalar da kurum sayılmazlar.

Kimler Kurumlar Vergisi öder?

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun birinci maddesi gereği, kazancından Kurumlar Vergisi alınan kurumlar şunlardır:

  • Sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler)
  • Kooperatifler
  • İktisadi kamu kuruluşları
  • Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler (sendikalar dernek; cemaatler vakıf sayılır)
  • İş ortaklıkları

Kurumlar Vergisi’ne tabi kurumlardan, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanlar, tam mükellef kabul edilir ve hem Türkiye içinde hem de Türkiye dışında elde ettikleri kazancın tamamı üzerinden vergilendirilir.

Kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar ise dar mükellef kabul edilir ve yalnızca Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilir.

Not: Kanuni merkez, vergiye tabi kurumların kuruluş kanunları, tüzükleri, ana statüleri veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir. İş merkezi ise işlemlerin fiilen toplanıp yönetildiği merkeze verilen isimdir.

Kurumlar Vergisi nasıl ve nereye ödenir?

Kurumlar Vergisi, mükelleflerin Nisan ayının 1’i ile 25’i arasında ilgili vergi dairesine sunmak zorunda oldukları Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile birlikte mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. Ayrıca, anlaşmalı bankalarla da ödeme yapmak mümkündür.

Her mükellef vergiye tabi kazancının tamamı için tek bir beyanname verir. Yani mükelleflerin şubeleri, ajansları, alım-satım büroları, mağazaları, imalathaneleri ya da kendilerine bağlı diğer işyerleri ayrı beyanname verilmez. Saydığımız tüm bu birimlerin ayrı muhasebe ve sermayeleri dahi olsa, mükellefin vermesi gereken beyanname tektir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi nedir ve nereden temin edilir?

Kurumlar Vergisi, ilgili vergi dairesi tarafından mükelleflerin tüzel kişiliği adına; iktisadi kamu kuruluşları ile derneklere ve vakıflara ait iktisadi işletmelerden tüzel kişiliği haiz olmayanlar için bağlı oldukları kamu tüzel kişileri ya da dernek veya vakıf adına; fonlarda fonun kurucusu adına; iş ortaklıklarında ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere yönetici ortak veya ortaklardan herhangi birisi adına tarh olunur. (Tarh, “vergi koyma” demektir.)

Beyan da Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile gerçekleştirilir. Kurumlar Vergisi Beyannamesi’ni Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) web sitesinin ilgili bölümünden temin edebilirsin.

Eğer, e-beyanname uygulamasından faydalanıyorsan, beyannameyi elektronik ortamdan, kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş gününde, saat 24:00’e kadar gönderebilirsin.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde gider gösterilir mi?

Gelir, safi tutarları üzerinden vergilendirilir. Vergilenecek tutarı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesine göre gayrisafi hasılatından bazı giderlerini indirerek hesaplayabilirsin.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde zararlar kurum kazancından düşülür mü?

Kurumların ticari etkinliklerinden doğan zararlar, sonraki dönemlerde oluşan kazançlardan düşülebilir. Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde, her yıla ait tuarlar ayrı ayrı gösterilirse (beş yıldan fazla olmamak kaydıyla) geçmiş yılların beyannamelerindeki zararlar, kurum kazancından indirilebilir.

Kurumlar Vergisi ne zaman ödenir?

Kurumlar Vergisi her Nisan ayının sonuna dek ödenmelidir.

Kurumlar Vergisi oranı nedir?

Kurumlar Vergisi, geçtiğimiz Ekim ayında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile  tüm kurumlar için yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarıldı ve bu artış 2018-2020 dönemi ile sınırlandı.


Kurumlar Vergisi kanununa buradan göz atabilirsin.

Eğer bir şahıs şirketin varsa Gelir vergisi hakkında bilmeniz gerekenlerbaşlıklı yazımıza da göz atabilirsin.

Bol kazançlar!

MikroX öneriyor:

Gelir Vergisi ve diğer vergi tiplerinde ödeme gününü kaçırmak istemiyorsan, hazırladığımız takvim infografiğine bir göz at. 🙂

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan, MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.