Limited şirketi ile anonim şirketi arasındaki 10 fark

28 Ocak 2021

Küresel Girişimcilik Endeksi’nin 2016 verilerine göre potansiyel girişimci oranı %53,17 olan bir ülkede yaşıyoruz. Bu potansiyeli iyi değerlendirecek, güzel bir fikir buldun, anlamlı hedefler belirleyip iyi düşünülmüş bir iş planı oluşturdun. Ve şimdi de, girişimini hayata geçirmek için bir sermaye şirketi kurmaya karar verdin. Ancak şirketin limited şirketi mi yoksa anonim şirketi mi olmalı; arada kaldın. Şirket türü ile ilgili vereceğin karar, girişiminin doğumu kadar geleceği için de önemli. Gel bu adımda dikkate alman gereken konuların üzerinden beraber geçelim.

Limited veya anonim şirketi

Sermaye şirket tiplerinden sana en uygun olanını seçerken, limited ve anonim şirketlerinin ortak yanları ile farklarını bilmek sana yardımcı olacaktır. Bu iki şirket tipi, ortaklarının sorumlulukları, sermaye, şirket organları ve hisse devir işlemleri açısından birbirinden ayrılır.

Limited şirket, şahıs şirketlerinin bazı özelliklerine de sahip olduğundan, anonim şirketin sermaye ortaklığı yapısına göre biraz daha esnektir.

Limited şirket nedir?

Ortakların şirket borçlarından kendi malvarlıkları ile ilgili sorumluluğunun olmadığı, gerçek ve tüzel kişiler tarafından tek veya daha fazla pay sahibi ile kurulabilen, yasanın yasaklamadığı tüm ekonomik amaç ve konularda faaliyet gösterebilen, en az bir ortağının şirketi yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunduğu ve ortak sayısı 50’yi geçmeyen şirket tipi, limited şirketidir. Limited şirketinin ticari hacmi yüksektir.

Anonim şirket nedir?

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından, tek veya daha fazla pay sahibi ile kurulabilen, yasanın yasaklamadığı tüm ekonomik amaç ve konularda faaliyet gösterebilen, ortak sayısı sınırsız fazla olabilen, şirket tipi, anonim şirketidir. Anonim şirketinin de ticari hacmi yüksektir. Ayrıca hisse devri kolayca gerçekleştirilebildiği için yatırımcıların ilgisine de açıktır. 

Limited ve anonim şirketlerin ortak özellikleri

 • Hem gerçek hem de tüzel kişiler tarafından, tek veya daha fazla hisse sahibi ile kurulabilir.
 • Kurucuları, T.C. vatandaşı veya yerleşiği olmak zorunda değildir.
 • Her iki şirket tipi de kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için, her faaliyet alanında kurulabilir. (Finansal kiralama, banka, sigorta gibi bazı alanlarda faaliyet gösterecek şirketlerin anonim şirketi olarak kurulması gerekebilir.)
 • Her iki şirket tipinde de ortakların ismi şirket adında yer almak zorunda değildir.
 • Her iki şirket tipi de tek pay sahipli olabilir.
 • Şirket ortaklarının şirket borçlarından sorumluluğu yoktur. Ortakların şirkete karşı tek sorumlulukları, taahhüt ettikleri sermaye payını ödemektir ve limited şirketlerde ortaklar eğer ana sözleşmede belirtilmişse diğer ek ödemelerle ilgili yükümlülükleri yerine getirmelidir. Aynı zamanda limited şirket ortakları şirketin kamu borçlarından taahhüt ettikleri sermaye payı oranında kendi malvarlıkları ile sorumludur. (Örnek vermek gerekirse, 100.000 sermayeli bir şirkete 25.000 TL’lik sermaye koyan bir ortak, şirketin 10.00 TL’lik kamu borcunun 2.500 TL’si için şahsi olarak kendi malvarlığı ile sorumludur.)

Limited ve anonim şirketleri arasındaki 10 fark

 1. Limited şirketin kurulumu için gereken minimum sermaye 10.000 TL iken, anonim şirket için aranan minimum sermaye 50.000 TL’dir.
 2. Finansal kiralama, banka, sigorta gibi alanlarda faaliyet gösterecek şirketlerin anonim şirketi olarak kurulması gerekir.
 3. Limited şirkette ortak sayısı en fazla 50 olabilir. Anonim şirkette ise, ortakların sayısı bakımından bir sınır yoktur. (Anonim şirketlerde ortak sayısı 250’yi geçerse, şirket Sermaye Piyasası Kanununa tabi olur.)
 4. Prensip olarak her iki şirket tipinde de şirket ortakları şirket borcundan sorumlu değildir ancak limited şirketlerde, şirket ortakları şirketin kamu borçlarından, taahhüt ettikleri sermaye oranında kendi malvarlıkları ile sorumludur. Anonim şirketlerde ortakların, kamu borçlarından ötürü sorumlulukları bulunmaz.
 5. Limited şirketlerde en az bir ortağın şirketi yönetim hakkı ve temsil yetkisi bulunması gerekirken, anonim şirket ortakları için bu durum geçerli değildir. Yalnızca, bir yönetim kurulu üyesinin ortaklar arasından veya değil tam temsil yetkisine sahip olması kafidir.
 6. Limited şirket hisseleri, isme yazılı hisse senedine bağlanır. Anonim şirketlerde hisseler ise hamiline yazılı hisse senetlerine de bağlanabilir.
 7. Limited şirketlerde hisse devri için yazılı hisse devri sözleşmesinin noter tarafından onaylanması gerekirken, anonim şirketlerde hisse devri için noter onayı aranmamaktadır.
 8. Limited şirketlerde hisse devri yasaklanabilirken anonim şirketlerde hisse devri yasaklanamaz ancak esas sözleşmede öngörülmesi şartıyla bazı durumlarda veya Türk Ticaret Kanununda öngörülen durumlarda sınırlandırılabilir.
 9. Anonim şirketlerde bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabilirken, limited şirketlerde böyle bir sınırlama yoktur. Şirket sözleşmesinde, ortaklara veto hakkı tanınabilir.
 10. Anonim şirketlerin karar yeter sayıları, limited şirketlere göre genellikle daha düşüktür.
 11. Anonim şirketler sınırsız süre ile kurulabilirken, limited şirketler en fazla 99 yıl süreyle kurulabilir.
 12. Limited şirketinin hisseleri, kaç yıl sonra satılırsa satılsın, elde edilen kazanç gelir vergisine tabiyken; anonim şirketinin hisseleri, yalnızca iki sene içinde satılırsa gelir vergisine tabi olur. İki seneden sonra satılırsa, böyle bir şey söz konusu olmaz.

İyi şanslar ve kolaylıklar!

Şirket tipleri ve şirket kurulum aşamaları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsan için Şirket nasıl kurulur?” başlıklı yazımıza da göz atabilirsin.

Girişimin için uygun şirket tipini seçmene yardımcı olacak Hangi şirket tipi bana daha uygun?başlıklı yazımıza da göz atmak ister misin?


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan, MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.