Limited şirketi kurma maliyetleri

25 Aralık 2020

Eğer girişimin için uygun olan şirket tipinin limited şirketi olduğuna karar verdiysen, aşağıdaki başlıklardan şirketinin yaklaşık kurulum maliyetini hesaplayabilirsin.

Girişimin için uygun şirket tipini seçmene yardımcı olacak Hangi şirket tipi bana daha uygun? başlıklı yazımıza da göz atmak ister misin?

Limited şirketi ve kurulum aşamaları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsan Limited şirketi nasıl kurulur? başlıklı yazımıza da göz atabilirsin.


Limited şirketi kurma maliyetleri

Eğer planların yüksek ticaret hacmine işaret ediyorsa, hem ticari riskleri bertaraf etmek hem de daha sistematik işleyen bir mekanizma kurmak için bir sermaye şirketi kurmayı düşünebilirsin. Özellikle, gelir vergisi oranlarına bakarak cironun %20 vergi dilimini geçip geçmediğini hesaplayabilir, geçiyorsa limited şirketi kurmayı tercih edebilirsin.

Limited şirketinin kuruluş maliyetleri arasındaki noter, vergi dairesi ve Rekabet Kurulu masrafları tüm şehirlerde aynıdır. Fakat, Ticaret Odası kayıt ücreti, mali müşavir ücretleri ve şayet şirketinde yabancı uyruklu ortak veya müdür olacaksa yeminli tercüman çeviri ücretleri şehirden şehre değişiklik gösterebilir.

Biz verilerimizi İstanbul’a göre hesaplayacak, ortak ve müdür sayısının 1, sermaye tutarının 10.000 TL, kiranın ise 1.000 TL olduğunu düşüneceğiz.

Limited şirketi kuruluş maliyetleri (rakamlar yaklaşıktır):

 • İmza beyannamesi için notere ödenecek ücret (Müdür için, 1 adet): 60 TL
 • Kuruluş vekaleti (1 adet): 80 TL
 • Mali müşavirin işlerinizi takip etmesi için vekalet ücreti : 180 TL
 • Şirketin ana sözleşmesi (2 adet): 1.000 TL
 • İmza sirküleri (Müdür için, 1 adet): 130 TL
 • Ticari defter onay ücreti (50 sayfalık): 140 TL
 • Kira damga vergisi (Kefilsiz, her bir nüsha için): (1.000x12x1,89)/1000=22,68 TL
 • Kira damga vergisi (Kefilli, her bir nüsha için): (1.000x12x11,37)/1000=136,44 TL
 • Ticaret odası harç ve ilan ücreti (İstanbul): 1.730 TL
 • Faaliyet belgesi: 10 TL
 • Rekabet Kurulu ödemesi: (10.000×4)/10.000=4 TL
 • Sermayenin ¼’ünün bankada bloke edilmesi: 10.000/4=2.500 TL (Şirket kurulduktan sonra tekrar çekilebilir)
 • Mali müşavire kuruluş için ödenecek ücret: 666 TL

Şirket kurulduktan sonraki giderler (iş hacmine göre değiştiği için rakam vermiyoruz):

 • KDV / aylık
 • Çalışanların sigorta primi / aylık
 • Müdürler için 4B SGK primi / aylık
 • Belediye vergileri / aylık
 • Mali müşavirin ücreti / aylık
 • Stopaj / 3 ayda bir
 • Geçici vergi / 3 ayda bir
 • Kurumlar vergisi / Yılda bir
 • Yasal defter tasdik ücreti / Yılda bir
 • Yasal defter kapanış tasdik ücreti / Yılda bir
 • Meslek odası üye aidatı / Yılda bir

Limited ve anonim şirket arasındaki benzerlik ve farkları anlattığımız Limited şirket ile anonim şirket arasındaki 10 fark başlıklı yazımıza da göz atmak ister misin?

MikroX öneriyor:   Ticaret Odası kayıt ücreti ile mali müşavir ücretleri şehirden şehre farklılık gösterebilir. Maliyet hesabını yaparken bulunduğun şehrin Ticaret Odası’ndan ve bölgendeki bir mali müşavirden bilgi almanı öneririz.

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan, MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.