Limited Şirket Nedir? Limited Şirket Nasıl Kurulur?

15 Aralık 2020

Ticari hacmi yüksek, sistematik işleyen bir mekanizmayı garanti alan, ticari riskler söz konusu olduğunda bu riskleri kolayca bertaraf etmeni sağlayacak, yatırımcıların ilgisine açık bir şirket kurmaya karar verdin. O halde senin şirketin bir limited şirketi, tebrikler!

Ortakların şirket borçlarından kendi malvarlıkları ile ilgili herhangi bir sorumluluğunun olmadığı bu şirket tipinde, kendi malvarlığını güvence altına alabilir, ticari riskleri minimize ederek güvenle adım atabilirsin.

Girişimin için uygun şirket tipini seçmene yardımcı olacak Hangi şirket tipi bana daha uygun?başlıklı yazımıza da göz atmak ister misin?

Limited şirketinin özellikleri:

 1. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından, tek veya daha fazla pay sahibi ile kurulabilir.
 2. Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konuda faaliyet göstermek üzere her faaliyet alanında kurulabilir.
 3. En az bir ortağının şirketi yönetim hakkı ve temsil yetkisi bulunmalıdır.
 4. Ortak sayısı 50’yi geçemez.
 5. Ortaklar, şirkete karşı taahhüt ettikleri sermaye borcunu ödemekle sorumludur.
 6. Ortaklar, şirketin vergi, SGK primi borçları gibi kamu borçlarının tahsil edilemeyen kısmından şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sorumludur.
 7. Ortaklar mahkeme kararıyla ortaklıktan çıkabilir.
 8. Hisse devri hisse devrine ilişkin yazılı sözleşmenin imzalanıp noter tarafından onaylanmasından sonra ana sözleşmede aksi belirtilmemişse ortaklar genel kurulunun onaylanmasını ardından kayıtlı olunan ticaret sicilince yapılacak tescil ve ilan ile gerçekleştirilir.
 9. Şirket hissesi kaç yıl sonra satılırsa satılsın, elde edilen kazanç gelir vergisine tabidir.
 10. Genel kurul ve müdürler kurulu olmak üzere iki organı vardır.
 11. Halka açılamaz.
 12. Genel hükümleri ve kuruluşa ilişkin esaslar, TTK madde 573 ve devamında açıklanır.
 13. Limited şirketi için gerekli minimum sermaye, 10.000 TL’dir.

Limited ve anonim şirket arasındaki benzerlik ve farkları anlattığımız Limited şirket ile anonim şirket arasındaki 10 fark” başlıklı yazımıza da göz atmak ister misin?

Limited şirketi kurma aşamaları:

 • Öncelikle ilgili ticaret odasına kayıt yaptırmalı, ardından ilgili vergi dairesinden mükellefiyet açtırmalısın.
 • Şirketinin merkezi olacak adresi belirleyip kira kontratı yapmalı, şirket ana sözleşmesini hazırlatmalısın. Bu aşamada, şirket unvanı ile NACE kodu da belirlenmelidir.
 • Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği personelin huzurunda ana sözleşmeyi imzalamalı, imza beyannamesini yine aynı personele yazılı beyanda bulunarak vermelisin.
 • Mali müşavirin vergi dairesinden potansiyel vergi numarası almalı.
 • Ana sözleşme, imza beyannamesi ve potansiyel vergi numarasıyla birlikte, bankada şirket adına hesap açtırmalısın.
 • Sermayenin ¼’ünü bu hesaba yatırmalısın. (Paran şirket kurulana dek banka tarafından bloke edilir.)
 • Mali müşavirin, ticaret odasına gerekli evrakla başvuruda bulunmalı. (Bir eksiğin yoksa, Ticaret Odası tescilinizi 2 iş günü içerisinde tamamlar.)
 • Şirket kaydın yapıldıktan sonra, yeniden notere gitmeli, şirketinin imza sirkülerini hazırlatmak için imza vermelisin.
 • Mali müşavirin tescilin tamamlandığı gün resmi defterlerini Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tasdik ettirerek vergi dairesi kaydı için başvurmalı ve şirketinin vergi levhasını çıkarmalı.
 • Bu aşamadan sonra, vergi dairesi şirketinin merkezi olarak gösterdiğin adrese gelip yoklama yapacak. Bu esnada adreste bulunmalı ve yoklama tutanağını imzalamalısın.

Tebrikler, şirketin kuruldu!

MikroX, her zaman senin ve girişiminin yanında…

MikroX öneriyor:   Şirket tescil işlemleri öncesinde, bir hukuki danışman ve mali müşavirle çalışmak faydalı olabilir.

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan, MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.