Mali müşavir ile yeminli mali müşavir arasındaki farklar

17 Eylül 2020

Mesleğinde 10 sene geçirmiş serbest muhasebeci mali müşavirler (SMMM), yeterlilik sınavına girerek başarılı olurlarsa mesleki rütbe elde ederek yeminli mali müşavir (YMM) olurlar. Peki YMM’lerin SMMM’lerden farkı nedir? İş tanımları ve çalışma alanları değişir mi?

Mali müşavirler, üniversitelerin işletme, iktisat, maliye ve kamu yönetimi gibi bölümlerinden mezun olduktan ve stajlarını tamamlayıp bakanlığın yaptığı sınavı geçtikten sonra, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun hükümlerine göre meslek icrası hakkı kazanırlar. Bu hakkı kazanan mali müşavirler serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) unvanını alır. Ancak meslekte 10 seneyi doldurup girdiği sınavda başarılı olan SMMM’ler yeminli mali müşavir (YMM) unvanını alıp görev ve sorumluluk alanlarını genişletebilir.

Mali müşavirlerin genel sorumlulukları işletmelerin muhasebeyle ilgili faaliyetlerinin düzgün bir şekilde işlemesini sağlamak, bu faaliyetlerin mevzuatlara uygunluğunu denetleyip değerlendirmek ve gerektiğinde işletme ile resmi mercilere tarafsız bir şekilde sunmak vardır. İşletmelerin finansal denetleme kurumlarıyla ilişkilerinin sağlıklı şekilde ilerlemesine de yardım eden mali müşavirlerin mevzuatlardaki gelişmeleri günlük olarak takip etmesi gerekir.

“Mali müşavir kimdir ve ne iş yapar?” başlıklı yazıyı da okumak ister misin?

Peki yeminli mali müşavirlerin serbest muhasebeci mali müşavirlerden farkı nedir? Görev ve sorumlulukları birbirinden farklı mıdır? Çalışma şekilleri değişir mi?

Yeminli mali müşavirlerin görevleri

Yeminli mali müşavirler, defter tutmak haricinde olmak üzere mali müşavirlerin yaptığı tüm işleri yapabilirler. YMM’lerin defter tutması yasaktır. Bununla birlikte, yeminli mali müşavirlerin tam tasdik yetkisi bulunur. Tam tasdik, bir işletmenin muhasebe kayıtlarının, bu kayıtlara dair belgelerin, mali tablolarının ve beyannamelerinin kanunlar ile muhasebe ilkelerine uygunluğunu denetlemek ve onaylamaktır. Yeminli mali müşavirler, yemin ederek kendilerine verilen bu yetkiyi bu görevi kamu iradesi adına layığıyla yerine getireceklerini beyan ederler. Denetimi devlet adına yaparken denetledikleri işletmelerin defterlerini tutmamaları gerekir. Bu yüzden YMM’lere defter tutmak yasaklanmıştır. YMM’lerin defter tutmak dışındaki görevleri şunlardır:

  • Beyanname düzenlemek: İşletmenin beyan etmekle yükümlü olduğu KDV,  kurumlar vergisi gibi tüm beyannameleri düzenlemek ve imzalamak. Bordro hizmeti veriyorsa, SGK beyanlarını da düzenlemek.
  • Tahkim ve bilirkişilik yapmak: Vergi, fon, gecikme faizi ve cezalarla ilgili anlaşmazlık halinde kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşmak, özel kurumların Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) ile ilişkilerini düzenlemek. Şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemlerini yerine getirmek. Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi gibi konularda bilirkişilik yapmak
  • Altyapı desteği vermek: İşletmelerin muhasebe sistemlerini kurup geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamalarıyla ilgili işlerini gerçekleştirmek. Hesap planları ile muhasebe programı raporlarını hazırlamak. Ayrıca tüm bu konularda danışmanlık yapmak.
  • Denetim yapmak: Talep edildiğinde belgelere dayalı olarak inceleme ve denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda görüş bildirmek ve rapor düzenlemek.

Bir yeminli mali müşavirle çalışmanın avantajları

Tam tasdik yetkisi olan yeminli mali müşavirler, tam tasdik işlerini mükellefleriyle yaptıkları sözleşmelere istinaden yerine getirir. Bir yeminli mali müşavirle tam tasdik sözleşmen varsa, vergi incelemesi konusunda avantajlısın demektir. Çünkü, YMM’ler tam tasdik işini vergi dairesi adına icra eder. Bu sebeple, tasdik ettikleri beyanname ve mali tablolar, vergi inceleme memurları tarafından incelenmiş sayılır. Kısacası, özel bir durum olmadıkça, işletmene vergi incelemesi gelme olasılığı oldukça düşüktür. Ayrıca, vergi iadesi veya yatırım indirimi gibi konularda da daha kolay yol alırsın.


Finansal operasyonlarını daha kolay yönetmeni sağladığı için hem birlikte çalıştığın mali müşavirin hem de senin işini kolaylaştıran MikroX’i 15 gün ücretsiz denemeye ne dersin?