Muhtasar Beyanname nedir? Ne zaman ve nasıl verilir?

22 Aralık 2020

Kesintisi kaynakta yapılan Muhtasar Beyanname nedir, ne zaman bildirilir?

Muhtasar Beyanname nedir?

Muhtasar Beyanname bir gelir vergisi beyanıdır. Kesintisi kaynakta yapılan vergiler için verilen bir beyanname olan muhtasar beyannamede, gelir elde eden mükelleften devlete ödemek üzere kesilen tutar yine devlete beyan edilir. Muhtasar Beyanname, beyannameyi veren mükellefin çalıştırdığı işçi sayısına göre ya aylık ya da 3 aylık olarak düzenlenir.

Kaynakta kesilen, yani stopaj usulü vergilendirmenin söz konusu olduğu Muhtasar Beyanname’de vergi asıl borçludan değil, vergi sorumlusundan talep edilir.Özetle, gelir henüz sahibinin eline ulaşmadan önce vergilendirilir. Yani işçiye ya da memura maaş ödeyen bir işveren, henüz bu ödemeyi yapmadan evvel çalışanın aldığı ücretten kanunen ödemesi gereken gelir ve damga vergisini keser, ilgili yasal süre içinde bir Muhtasar Beyanname düzenleyerek vergi dairesine öder. Kanuni mükellef işçi veya memur da olsa, vergilerini onların adına ödeyen ve Muhtasar Beyanname veren işverendir; yani vergi sorumlusudur.

Örnek vermek gerekirse; işverenler, SGK’lı işçisinin brüt maaşından kestiği gelir vergisini Muhtasar Beyanname ile devlete beyan eder ve öder. Vergi mükelleflerine kiralanan işyerlerinde de brüt kira tutarından kesilen vergiler kiracı tarafından Muhtasar Beyanname ile bildirilir. Kısacası, Muhtasar Beyanname’yi veren mükellef yalnızca gelirinden kesinti yapılan mükellef ile devlet arasında verginin aktarılması için aracılık yapmış olur.

Muhtasar Beyanname ne zaman verilir?

Muhtasar Beyanname;

 • Ekim, Kasım, Aralık dönemi için 23 Ocak akşamına kadar
 • Ocak, Şubat, Mart dönemi için 23 Nisan akşamına kadar
 • Nisan, Mayıs, Haziran dönemi için 23 Temmuz akşamına kadar
 • Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi için de 23 Ekim akşamına kadar

verilir.

Muhtasar Beyanname’nin içeriğinde neler bulunur?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre Muhtasar Beyanname’de bulunması gereken bilgiler şunlardır:

 • Vergi kesintisi yapanın adı ve soyadı veya unvanı ile adresi
 • Muhtasar beyannamenin ilgili bulunduğu ay veya aylar
 • Aylık ücret bordrolarının özeti
  • Hizmet erbabının sayısı
  • Hizmet erbabına verilen ücretler tutarı
  • Ücretlerden yapılan vergi kesintisinin tutarı (Üç aylık muhtasar beyannamelerde her aya ait bordronun icmali ayrı gösterilir)
 • Vergi kesintisine tabi diğer ödemeler
  • Ödeme yapılan kişinin adı ve soyadı ile iş adresi, varsa bağlı bulunduğu vergi dairesi ve mükellef hesap numarası
  • Ödemenin türü
  • Ödemenin miktarı
  • Ödemeden yapılan vergi kesintisi
 • Muhtasar Beyanname’nin düzenleme tarihi ve yetkili imza

Bu yazılar da ilgini çekebilir:

Gelir Vergisi hakkında bilmen gerekenler

Stopaj hakkında bilmen gerekenler


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.