Müstahsil makbuzu stopaj oranı nasıl hesaplanır?

29 Ocak 2021
Müstahsil makbuzunun stopaj oranının nasıl hesaplandığını mı merak ediyorsun? O zaman yazımıza bir göz at.

Müstahsil makbuzu nedir, nasıl, kim tarafından düzenlenir?

Defter tutan çiftçi, toptancı ya da tüccarlar, defter tutmayan çiftçilerden ürün satın alınca onlara müstahsil makbuzu düzenleme mecburiyetindedir. Bu makbuza ‘üreticiye kesilen makbuz‘ da denebilir. Satıcı ticari bir belge veremediği için müstahsil makbuzunu imzalamakla yükümlüdür. Alıcı ise makbuzu düzenleyen taraftır; ticari belge verebilir.İmzalı belgenin kopyası alıcıda yani işletmede, aslı ise defter tutmayan çiftçide yani satıcıda kalmalıdır. Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 235. maddesine göre müstahsil makbuzunda şu bilgiler bulunmalıdır:
 • Makbuz tarihi
 • Malı alan tüccar ya da çiftçinin adı, soyadı, unvanı ve adresi
 • Malı satan çiftçinin adı, soyadı ve adresi
 • Satışı yapılan malın cinsi, miktarı ve bedeli.
Müstahsil makbuzu gider pusulası gibi noterler ile maliyenin anlaşmalı olduğu matbaalardan alınır. Yeni işletmeler işe başlamadan önce; zaten var olan işletmeler ise koçanları bitmeden müstahsil makbuzlarını temin etmelidir.

Müstahsil makbuzunda stopaj nasıl hesaplanır?

Defter tutmayan çiftçilerden alınan ürünler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesine göre gelir vergisi kesilir ve kalan satıcıya ödenir. Müstahsil makbuzu stopaj oranları ise şöyledir:
 • Hayvansal ürünler için %2
 • Zirai ürünler için %4
 • Çiftçi borsaya kayıtlıysa %1
 • Çiftçi borsaya kayıtlı değilse %2
Örnek vermemiz gerekirse;
 • Borsada kaydı olmayan bir çiftçinin, bir zirai ürün firmasına 5.000 TL’lik buğday sattığını düşünelim. Bu durumda, çiftçi borsaya kayıtlı olmadığı ve malı da zirai ürün olduğundan kesilecek gelir vergisi oranı %4’tür. Gelir vergisi, brüt satış bedeli vergi oranı ile çarpılarak hesaplandığı için şöyle bir işlem yapmalıyız: 5.000 TL X %4 = 200 TL
 • Net tutarı brüt satış tutarından hesaplanan vergiyi çıkararak bulabiliriz: 5.000 TL – 200 TL = 4.800 TL
 • Buradan şu sonuca ulaşabiliriz: İşletme çiftçiye o gün 4.800 TL öder. Kesilen 200 TL’lik vergiyi ise bir sonraki ay muhtasar beyanname ile vergi dairesine ödemelidir.

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.