Personelin işletmeye olan maliyeti nasıl hesaplanır?

Çalışanların emeklerinin karşılığı olan maaşları her zaman şirketlerin en büyük gider kalemidir. Bu gider kalemleri içerisinde net, brüt maaş hesaplamaları, çalışan başına ödenen vergiler, çalışan başına ödenen primler her zaman soruları da beraberinde getirir. Peki bu önemli gider kalemini nasıl hesaplayacaksın? Birlikte adım adım inceleyelim.

Brüt maaşın hesaplanması

Personelin maliyet hesaplaması işlemlerine ilk olarak brüt maaş ile başlayalım. Net maaş yardımı ile brüt maaş hesaplaması şu şekildedir:

Brüt Maaş = Net Maaş + Gelir Vergisi + Damga Vergisi + (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi)

İşçilik maliyeti hesaplama

Brüt maaş tek başına bir işçinin yanında çalışan işverenine maliyetini göstermez. Bununla beraber SGK işveren payını da eklememiz gerekir. Bu nedenle de işçinin işverene maliyeti şu şekilde hesaplanmaktadır:

İşçinin İşverene Maliyeti = SGK İşveren Payı + Brüt Maaş

Maaşlarda SGK ve işsizlik primi hesaplama

Tabloyu incelediğimizde SGK Primi ve İşsizlik maaşının işveren ve işçi payı yüzdelerini görebiliriz. Bu belirtilen oranlar brüt maaş için ikinci tabloda belirtilen taban ve tavan tutarları arasında uygulanır.

Primler İşveren Payı (%) İşçi Payı (%) Toplam (%)
SGK Primi 20,5 14 34,5
İşsizlik Primi 2 1 3
Toplam 22,5 15 37,5
SGK Taban ve Tavan Aylık (TL)
Taban (Ocak 2020 – Aralık 2020) 2.943,00
Tavan (Ocak 2020 – Aralık 2020) 19.188,40

Gelir vergisinin hesaplanması

İşçi adına işveren tarafından ödenen gelir vergisi maaşların tabi olduğu gelir vergisidir. İş verenin ödemesi gereken gelir vergisi şu şekilde hesaplanır ve gelir vergisinin oranları ise ilk tablodaki bilgiler doğrultusunda belirlenir.

Vergilenecek Maaş Tutarı = Brüt Maaş – SGK İşçi Payı (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi)

Vergi Tutarı = Vergilenecek Maaş Tutarı * Gelir Vergisi Oranı (%)

22.000 TL’ye kadar olanlar %15
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası %20
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası %27
600.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 27.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL) %35
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası%40

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hesaplama

AGİ, çalışanların edeni durumu, eşinin çalışıp çalışmamasına, çocuk sayısına göre değişen çalışanların asgari geçimini sağlayacak bölümün çalışanın gelirinden düşürülmesi ve vergi dışında bırakılmasıdır. 2020 yılı ile beraber AGi 220,73 TL ve 375,23 TL arasında değişmektedir.

SGK indiriminin hesabı

İşverenlerin,

● Sigortalı olarak çalıştırılan kişilerin aylık primlerinin ve hizmetlerinin bulunduğu belgeleri yasal süreç içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşımları,

● Yasal süreç içerisinde ile sigorta hissesine isabet eden sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin ve Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmesi,

● Prim, idari para cezası veya bütün bu işlemler doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu’na gecikme cezası ve zammı borcunun olmaması durumlarında işveren hissesine %5 oranında SGK indirimi uygulanır.

Brüt maaş nedir?


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.