Şahıs Şirketi Nedir, Nasıl Kurulur?

15 Aralık 2020

Küçük çaplı, ortak sayısı az, ortaklarının sorumluluklarının sınırsız olduğu bir iş kurmak istiyorsun ve şahıs şirketinin senin için en uygun şirket tipi olduğuna karar verdin. Tebrik ederiz!

Şahıs şirketinin özellikleri:

 1. Gerçek kişiler tarafından, iki veya daha fazla pay sahibi ile kurulabilir.. Ancak komandit şirketlerde komandite ortağın gerçek kişi olması zorunluluğu varken komanditer ortak gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir.
 2. Ortaklardan en az birinin adı ve soyadı ile şirketin türünü gösteren bir ibare, ticaret unvanında yer almak zorundadır. Komandit şirketlerde komanditer ortağın isminin unvanda bulunması yasaktır.
 3. Şahıs şirketlerinde ortakların şirket borçlarından dolayı kendi malvarlıklarının tümüyle sınırsız ve müteselsil (tamamından tek başına) sorumlulukları vardır.
 4. Ortaklar gelir vergisi mükellefidir.
 5. Bağımsız denetime tabi değildir.
 6. Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre, kolektif şirket ve komandit şirket olarak ikiye ayrılır. Borçlar Kanunu’nda düzenlenen adi şirketler de şahıs şirketidir. Kolektif ve komandit şirketler bağlı oldukları ticaret sicili tarafından yapılacak tescil ve ilanla kurulurken, adi şirketlerin böyle bir zorunluluğu bulunmaz.
 7. Şahıs şirketi için önceden yatırılması gereken bir sermaye gerekmez.

Şahıs şirketi kurma aşamaları:

 • Öncelikle ilgili ticaret odasına kayıt yaptırmalı, ardından ilgili vergi dairesinden mükellefiyet açtırmalısın.
 • Şirketinizin merkezi olacak adresi belirleyip kira kontratı yapmalı, şirket ana sözleşmesini hazırlatmalısın. Bu aşamada, şirket unvanı ile NACE kodu da belirlenmelidir.
 • Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği personelin huzurunda ana sözleşmeyi imzalamalı, imza beyannamesini yine aynı personele yazılı beyanda bulunarak vermelisin.
 • Mali müşavirine şirket kurma yetkisini noterden çıkarılacak vekaletname ile vermelisin.
 • Mali müşavirin vergi dairesinden potansiyel vergi numarası almalı.
 • Ana sözleşme, imza beyannamesi ve potansiyel vergi numarasıyla birlikte, bankada şirket adına hesap açtırmalısın.
 • Sermayenin ¼’ünü bu hesaba yatırmalısın. (Paran şirket kurulana dek banka tarafından bloke edilir.)
 • Mali müşavirin, ticaret odasına gerekli evrakla başvuruda bulunmalı. (Bir eksiğin yoksa, Ticaret Odası tescilini 2 iş günü içerisinde tamamlar.)
 • Şirket kaydın yapıldıktan sonra, yeniden notere gitmeli, şirketinin imza sirkülerini hazırlatmak için imza vermelisin.
 • Mali müşavirin tescilin tamamlandığı gün resmi defterlerini Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tasdik ettirerek vergi dairesi kaydı için başvurmalı ve şirketinin vergi levhasını çıkarmalı.
 • Bu aşamadan sonra, vergi dairesi şirketinin merkezi olarak gösterdiğin adrese gelip yoklama yapacak. Bu esnada adreste bulunmalı ve yoklama tutanağını imzalamalısın.

Tebrikler, şirketin kuruldu!

MikroX, her zaman senin ve girişiminin yanında…

MikroX öneriyor:   Şirket tescil işlemleri öncesinde, bir hukuki danışman ve mali müşavirle çalışmak faydalı olabilir.

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan, MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.