Serbest Meslek Makbuzu (SMM) ne zaman düzenlenir?

18 Eylül 2020

Serbest  meslek erbabı olarak, serbest meslek faaliyetleri göstererek hizmet verdiğin her bir iş için SMM kesmen gerekiyor. Peki bu makbuzu hangi durumlarda, nasıl düzenlemelisin?

Serbest meslek makbuzunun nitelikleri ile bu makbuzu nasıl kesmen gerektiğini mi merak ediyorsun? O halde, dilersen “Serbest meslek makbuzu nedir, nasıl düzenlenir?” yazısına göz atabilirsin.

SMM nedir?

Açılımı serbest meslek makbuzu olan SMM, serbest meslek erbabının mesleki faaliyetleri yaparak verdiği tüm hizmetlerin tahsilatını yapabilmek için düzenleyip kesmek zorunda olduğu değerli evraktır. Ücret tahsilinin yapıldığını kanıtlar.

Ben serbest meslek erbabı mıyım?

Eğer, bir işverene bağlı olmadan, tamamen kendi nam ve hesabına çalışıyor, kişisel bilgi ve beceri isteyen işler yapıyorsan serbest meslek erbabısın. Serbest meslek erbabı olarak, sermaye yerine mesainin ön planda olduğu bir iş yapıyorsun demektir. Eğer bir gün işini bir işletmenin bünyesinde yapmaya karar verirsen artık ücret alman ve buna göre vergilendirilmen gerekir.

Başka kimler serbest meslek erbabıdır?

İlgili kanuna göre serbest meslek kazancı olarak değerlendirilen kazançlar şunlardır:

 • Tahkim işleri ele alınarak, hakemlerin kazandıkları bedeller
 • Gümrük komisyonculuğu
 • Serbest meslek faaliyetlerine bağlı olarak kolektif ve adi şirketlere ortak olanlar
 • Komanditeler
 • Bilumum borsa ajan ve acenteleri
 • Noterler
 • Noterlik görevi ile ifa olan mükellefler
 • Dava vekilleri
 • Konser veren sanatçılar
 • Serbest meslek erbaplarının mesleki ve ticari işlerini kontrol edenler
 • Vergi Usulü Kanunu içerisinde yer alan 155. maddede bulunan şartlardan en az olmak şartı ile iki tanesini taşıyan şu kimseler de serbest meslek kazancı elde ediyor sayılır:
  • Sünnetçiler
  • Arzuhalciler
  • Sağlık memurları
  • Rehber hizmeti verenler

Nasıl SMM düzenlemeliyim?

SMM kesebilmek için, önce vergi dairesinden mükellefiyet açtırman, sonra da anlaşmalı bir matbaadan SMM bastırman gerekir. Verdiğin hizmetin karşılığında tahsilat yapabilmek için bu SMM’yi eksiksiz olarak ve iki nüsha halinde doldurmalı, aslını müşteriye vermelisin. Yalnızca gerçek usulde gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlara düzenleyeceğin bu belgeyi, brüt ücret üzerinden hesaplaman ve üzerine şu bilgileri yazman gerekiyor:

 • Adın, soyadın ya da iş yeri unvanın
 • Adresin
 • Vergi dairen ve hesap numaran
 • Müşterinin adı ve soyadı ya da iş yeri unvanı
 • Adresi
 • Alınan paranın miktarı
 • Paranın alındığı tarih
 • İmzan

SMM’yi ne zaman düzenlemeliyim?

KDV’de tahsilat değil tahakkuk esastır. Bu sebeple, vergiyi doğuran olay yani hizmet sunumu ve tahsilat gerçekleştiği anda makbuzun da kesilmesi gerekir.

Vergi Usul Kanununa göre fatura ve serbest meslek makbuzlarının kesimi, mal ya da hizmetin sunulduğu, yani işin bittiği ya da karşılığının tahsil edildiği tarihte düzenlenip  kesilmek mecburiyetindedir. Geç kesilmesi halinde, usulsüzlük yapılmış olur. Usulsüzlük ise para cezasına tabidir.

Serbest meslek makbuzu kesmezsem ne olur?

Gerçek usulde gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan tüm müşterilerine, onlara bir mal veya hizmet sunduğun her bir ticari iş için SMM düzenlemen gerekiyor. Eğer müşterin, sana fatura ya da SMM olmadan ödeme yaparsa, bu hizmeti geçerli bir evrakla belgeleyemez. Sonuç olarak, hizmeti muhasebe kaydında gider olarak gösteremez. Bu durum, vergi denetimi sırasında hem müşterin hem de senin için olumsuz bir durum teşkil eder. Örneğin, vergi denetmeni sana yapılan ödemeyi ücret gibi görür ve müşterinden ek bir gelir vergisi talep eder.

SMM’deki vergi hesabını nasıl yapman gerektiğini merak ediyorsan, “SMM nasıl hesaplanır” başlıklı yazıya göz atabilirsin.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan, MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.