SGK maliyeti hesaplama nasıl yapılır?Bir personelin işletmeye olan SGK maliyeti nasıl hesaplanır? Bu yazıda bu konuyu detaylarıyla ele aldık…

Tüm sektörler ve tüm işletmeler operasyonel büyüklüklerinden bağımsız olarak en önemli masraflarından birini de personel giderleri için yapar. Çalışanların işletmeye olan masrafları maaşları değildir. Maaşla birlikte SGK primi ve işsizlik sigortası da önemli maliyetlerdir. Bunlarla birlikte personelin yemeği ve ulaşımı da önemli bir gider kalemi olabilir. İşletmelerin çalıştırdıkları personelin masrafını eksiksiz ve doğru olarak hesaplayabilmesi çok önemlidir. İşletmenin verimliliği, kârlılığın devamı için üretime dair hesaplamalar yapılırken personel masrafı gibi bütün masrafların da göz önünde bulundurulması gereklidir. Bu içeriğimizde personel maliyetinin en önemli kalemlerinden biri olan SGK maliyetinin nasıl hesaplanacağına bakacağız.

Brüt maaş nasıl hesaplanır?

Brüt maaş, personel maliyetinin hesaplanması için bilinmesi gereken temel bilgidir. Birçok hesaplama, brüt maaş üzerinden yapılır. Peki brüt maaş hesabı nasıl yapılır?Bunun için önce elbette net maaşı bilmek gerekir. Brüt maaş şu kalemlerin toplamıyla bulunur:

Brüt maaş: Net maaş + SGK primi + İşsizlik primi + Gelir vergisi +  Damga vergisi  (SGK işçi primi + İşsizlik primi)

SGK primleri hesabı

2021 yılında asgari ücret kazanan bir çalışanın işletmeye olan maliyeti ve SGK maliyeti nasıl hesaplanır? 

Brüt asgari ücretin 3.577,50 TL olduğunu biliyoruz. Bu ücret üzerinden Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi, Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi, Genel Sağlık Sigortası Primi ve İşsizlik Sigortası Primi işveren tarafından ödenir. 

  • Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi’nin oranı ise %2’dir; asgari ücret alan bir çalışan için 71,55 TL olarak ödenmelidir. 
  • Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi’nin oranı %20’dir; asgari ücret alan bir çalışan için 715,5 TL olarak ödenmelidir. 
  • Genel Sağlık Sigortası Primi’nin oranı %12.50’dir; asgari ücret alan bir çalışan için 447,19 TL olarak ödenmelidir. 

Toplam prim ücreti 1234,24 TL’dir. 5510 sayılı kanun sebebiyle uygulanan indirimden dolayı işveren bu prim ücretleri toplamının bir kısmını ödemez. 5510 sayılı kanunun getirdiği %5 indirim 61,71 TL’ye tekabül eder. Bu meblağı düşünce geriye kalan net prim ücreti 1172,53 TL olur. 

Bu miktara ek olarak bir de İşsizlik Sigortası Primi ödenir fakat bu prim 5510 sayılı kanunun getirdiği indirime tabi değildir. %3 oranlı bu primin ücreti de 107,32 TL’dir. 

Sonuç olarak işveren, asgari ücret alan çalışanı için 1279,85 TL’lik bir SGK primi öder. Bu ödemeleri ve oranları aşağıda kalem kalem verdik:

  • Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi %2
  • Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi %20
  • Genel Sağlık Sigortası Primi %12.5
  • 5510 Sayılı Kanun’un getirdiği İndirim %5
  • (eğer işverenin bir borcu yoksa SGK ile görülmekte olan herhangi bir davası yok ise bu indirim uygulanır. aksi takdirde uygulanmaz.)
  • İşsizlik Sigortası Primi %3

SGK primi hesaplamak biraz zor ve dikkat isteyen bir iştir. Yeni düzenlemeler ve 5510 sayılı kanun gibi yeni kanunlarla hesaplama sürecinde değişiklikler görmek de mümkündür. Yeni primlerin eklenmesi ve mevcut primlerin oranlarının değişmesiyle de hesapta değişiklik olabilir. Tüm bu gelişmeleri takip etmek zor olabilir ve bu son derece normaldir. Bununla birlikte işletmelerin çok fazla çalışanının olması, bu çalışanların eğitim ve yetenekleri farklı olduğundan farklı miktarlarda maaş alması da farklı hesaplamaları gerektirir.

Bu hesaplamaları hızlı ve biçimde yapmak, değişikliklerden her zaman haberdar olmak için siz de bir ön muhasebe yazılımı kullanabilirsiniz. 300’ün üzerinde iş ortaklığı ile, 30 yıldır 105 bin müşteriye kurumsal süreçlerde destek veren yerli bir şirket olarak Mikro Yazılım, şirketinize muhasebe raporları hazırlamadan SGK maliyeti hesaplamaya pek çok alanda destek olacak yazılım ürünleri ile iş süreçlerinizi verimli bir hale getirmek için hizmet verir. 


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top