Güncel SGK teşvikleriSosyal güvenlik kurumu istihdamın artması amacıyla çeşitli teşvikler vermektedir. İstihdamın artmasına faydası olan şirketler ve çalışanları bu teşvikler aracılığıyla bazı destekler ve indirimlerden yararlanabilirler.

İçeriğimizin sonunda SGK web sitesindeki İstihdam Teşvikleri sayfasının linkini bulabilirsiniz.

SGK teşviklerinden yararlanmak için genel şartlar

İstihdam teşviklerinin her biri için teşvikten yararlanma şartları ayrı ayrı tanımlanmıştır. Ancak her teşvik için geçerli olan ve teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin uymaları gereken bazı genel şartlar mevcuttur ve bu şartlar aşağıdadır:

 • Gecikme cezası veya idari para cezası borcu bulunmamalı
 • Resmi süre zarfında gerekli belgeleri sağlamalı ve gerekli primleri ödeyebilmeli
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırmıyor olmalı
 • Kamu kuruluşu değil özel sektöre dahil olmalı (İstisnalar olabilir)

Not: SGK teşviklerinden yararlanmak için çalışan sayısı dikkate alınmamaktadır; büyük çaplı işyerleri de küçük çaplı işyerleri de SGK teşviklerinden yararlanabilirler.

SGK teşvikleri kapsamında olmayanlar

SGK teşviklerinden yararlanmak isteyenlerin aşağıdaki gruplar dahilinde bulunmamaları gerekir:

 • Kamu kuruluşu olanlar (İstisnalar olabilir)
 • Emekliler
 • Taksitlendirilen borçlarını ödenmesi gereken zamanda ve miktarda ödemekte başarısız olanlar.
 • İhale usulü ile devletle iş yapmakta olanlar
 • Sigortalı bildiriminde sahtecilik yapanlar

2021 için geçerli güncel SGK istihdam teşvikleri


Kanunen yürürlülükte olan 19 SGK istihdam teşviki bulunuyor:

 • Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesi indirimi (5 puan) (Yasal Dayanak: 5510 sayılı kanun 81. madde (ı))
 • Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar için Prim İndirimi (Yasal Dayanak: 5510 sayılı kanun 81. madde (i))
 • İlave 6 Puanlık İndirim (Yasal Dayanak: 5510 sayılı kanun 81. madde 2. Fıkra)
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Çerçevesinde Uygulanan Sigorta Primi Teşviki (Yasal Dayanak: 5510 sayılı kanun ek 2. madde)
 • Genç ve Kadın İstihdamı ile Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan (Yasal Dayanak: 4447 sayılı kanun geçici 10. madde)
 • Engelli Sigortalı İstihdamında Sigorta Primi Teşviki (Yasal Dayanak: 4857 sayılı kanun 30. madde)
 • Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında (Yasal Dayanak: 5746 sayılı kanun)
 • Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Sigorta Prim Teşvik (Yasal Dayanak: 5225 sayılı kanun 5. madde)
 • İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Sağlanan Teşvik Uygulaması (Yasal Dayanak: 4447 sayılı kanun 50. madde)
 • İşbaşı Eğitim Programlarını Tamamlayanların İstihdamına İlişkin Teşvik (Yasal Dayanak: 4447 sayılı kanun geçici 15. madde)
 • Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki (Yasal Dayanak: 3294 sayılı kanun ek 5. madde)
 • Sosyal hizmetlerden faydalanan kişilerin istihdamı halinde uygulanan teşvik (Yasal Dayanak: 2828 sayılı kanun ek 1. madde)
 • Yeni Nesil Teşviki (Yasal Dayanak: 4447 sayılı kanun geçici 19. madde)
 • 4447 Sayılı Kanun’un Ek 4’üncü Maddesinde Öngörülen Çok Tehlikeli Sınıfta Yer
 • Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Teşviki Uygulaması (Yasal Dayanak: 4447 sayılı kanun ek 4. madde)
 • Asgari Ücret Desteği (Yasal Dayanak: 5510 sayılı kanunun geçici 80. maddesi)
 • Normalleşme Desteği (Yasal Dayanak: 4447 sayılı kanunun geçici 26. maddesi)
 • İstihdama Dönüş Prim Desteği (Yasal Dayanak: 4447 sayılı kanunun geçici 27. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi)
 • Artı İstihdam Prim Desteği (Yasal Dayanak: 4447 sayılı kanunun geçici 28. maddesinin 1. fıkrası)
 • Teşviklerden Yasaklama Uygulaması (Yasal Dayanak: 5510 sayılı kanunun ek 14. maddesi)

Teşviklerin yararlanma şartları, başvuru şartları ve getirileri konusunda ayrıntılı bilgi için Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesindeki “İstihdam Teşvikleri Sunumu” ve “İstihdam Teşvikleri Broşür” sayfalarına bakabilirsiniz. Kolay ulaşım için SGK web sitesindeki İstihdam Teşvikleri sayfasını ziyaret edin.

Personel yönetimi çözümleriyle ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız personel programı, personel devam programı, işçi bordro programı ve iş günü hesaplama programı içeriklerimizden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

MikroX ile harcamaları kontrol etmek çok kolay!


Ön muhasebe programı MikroX ile SGK teşviklerini de hesaba katarak, tüm harcamalarınızı ve giderlerinizi kontrol altında tutabilir nakit akışınıza kolayca hükmedebilirsiniz. Şirketinizin muhasebe ihtiyaçları için Mikro Yazılım’ın 30 yıllık deneyimiyle geliştirdiği web tabanlı yeni ön muhasebe çözümü MikroX ile hemen tanışın! MikroX ile yapabileceğiniz şeyler şunlardır:
 Fatura Oluşturma: Dilediğiniz şekilde tasarladığınız faturanızı oluşturup
yazdırabilirsiniz.

 Hatırlatma Gönderme: Vadesi gelen faturalar için müşterilerinize hatırlatma
gönderebilirsiniz.
 e-Dönüşüm Modülleri: E-Fatura başta olmak üzere e-Dönüşüm kapsamındaki
işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Müşteri ve tedarikçi takibi yapabilirsiniz.
 Borç ve alacak takibi gerçekleştirebilirsiniz.
 Veri aktarımı yapabilirsiniz.
 Ekstre oluşturabilirsiniz.
 Gelir-gider takibi yapabilirsiniz.
 Nakit akışınızı takip edebilirsiniz.
 Kasa ve bankalarınızı tek bir platforma ekleyerek giriş-çıkış takibi yapabilirsiniz.
 Tahsilat ve ödemelerinizi takip edip kaydedebilirsiniz.
 Gider fişi, maaş ve vergi oluşturabilirsiniz.
 Kasa takibi, çalışan takibi, gider belgesi işlemleri, satış fiyatı tanımama, tahsilat raporları, gider raporları, belirlediğiniz işlemleri otomatik tekrarlama, fatura hatırlatma
ve proforma fatura takibi gibi daha pek çok işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Top