Şirket kurma maliyetleri

25 Aralık 2020

Fikrine yatırım yapma ve bunun için bir şirket kurma kararı aldıktan sonra, şirket kurma süreciyle birlikte bu süreçte yapman gerekenlerin maliyetlerini de merak etmekte haklısın. Bir fikrin büyüyüp gelişme aşaması olan bu ilk adımlarda, hangi adımın sana ve şirketine ne kadara mal olacağını bilmelisin.

Girişimin için uygun şirket tipini seçmene yardımcı olacak Hangi şirket tipi bana daha uygun?başlıklı yazımıza da göz atmak ister misin?

Eğer girişimin için uygun olan şirketin tipine karar verdiysen, harika! Aşağıdaki başlıklardan, şirketinin yaklaşık kurulum maliyetini hesaplayabilirsin.

Şirket tipleri ve şirket kurulum aşamaları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsan için Şirket nasıl kurulur?başlıklı yazımıza da göz atabilirsin.


Şahıs şirketi (Adi Komandit ve Kolektif Şirket) kurma maliyetleri

Eğer iş hacmi çok büyük olmayan bir iş kurmayı düşünüyorsan, kuruluş ve faaliyet maliyetleri düşük olan şahıs şirketini tercih etmek isteyebilirsin. Ortaklarının sorumluluklarının sınırsız olduğu ve bağımsız denetime tabi olmayan bu şirket tipinde hem mali müşavirine ödeyeceğin ücret, hem de defterinin tasdik ücreti diğer şirket tiplerine göre daha az olur.

Şahıs şirketlerinin dezavantajlı denebilecek tek özelliği, kar yükseldikçe ödenmesi gereken gelir vergisi oranının da yükselmesidir.

Şahıs şirketinin kuruluş maliyetleri arasındaki noter ve vergi dairesi masrafları tüm şehirlerde aynıdır. Fakat, Ticaret Odası kayıt ücreti, mali müşavir ücretleri ve şayet şirketinizde yabancı uyruklu ortak olacak ise yeminli tercüman çeviri ücretleri şehirden şehre değişiklik gösterebilir.

Biz verilerimizi İstanbul’a göre hesaplayacak, ortak sayısının 2 ve yönetici ortak sayısının 1, kiranın ise 1.000 TL olduğunu düşüneceğiz.

Şahıs şirketi kuruluş maliyetleri (rakamlar yaklaşıktır):

 • İmza beyannamesi için notere ödenecek ücret: 60 TL
 • Kuruluş vekaleti (2 adet): 160 TL
 • Mali müşavirin işlerinizi takip etmesi için vekalet ücreti: 180 TL
 • Noter onaylı şirket sözleşmesi: 750 TL
 • İmza sirküleri (Yönetici ortak için, 1 adet): 130 TL
 • Ticaret odası harç ve ilan ücreti (İstanbul): 767 TL
 • Şahıs firması kurulumu için mali müşavirin talep edeceği yaklaşık miktar: 500-750 TL (İşletme hacmine göre değişiklik gösterebilir.)

Kuruluş sonrası, vergi levhası alındıktan sonra yapılacak masraflar (rakamlar yaklaşıktır ve kişisel tercihlere, sektöre, belge miktarına göre değişiklikler olabilir):

 • Fatura ve irsaliye matbaa ücreti: 250 TL
 • Kaşe: 20 TL
 • Ticari defter onay ücreti: 100 TL
 • Vergi Dairesi damga vergisi: 15-20 TL (Kira tutarına göre değişebilir)
 • Meslek odasına kayıt: 500-750 TL (Gerekiyorsa)
 • Yazar kasa ve bakımı: 500-750 TL (Gerekiyorsa)

Şirket kurulduktan sonraki giderler (iş hacmine ve çalışan sayısına göre değiştiği için rakam vermiyoruz):

 • KDV (aylık)
 • Çalışanların sigorta primi / aylık
 • Bağkur pimi (A4 sigortalılar hariç) / aylık
 • Belediye vergileri (aylık)
 • Mali müşavirin ücreti (Çalışan sayısı bu ücreti etkiler) / aylık
 • Stopaj / 3 ayda bir
 • Geçici vergi / 3 ayda bir
 • Yasal defter tasdik ücreti / Yılda bir
 • Meslek odası üye aidatı / Yılda bir – varsa

Limited şirketi kurma maliyetleri

Eğer planların yüksek ticaret hacmine işaret ediyorsa, hem ticari riskleri bertaraf etmek hem de daha sistematik işleyen bir mekanizma kurmak için bir sermaye şirketi kurmayı düşünebilirsin. Özellikle, gelir vergisi oranlarına bakarak cironun %20 vergi dilimini geçip geçmediğini hesaplayabilir, geçiyorsa ve bir sermaye ortaklığı yapmayı düşünüyorsan limited şirketi kurmayı tercih edebilirsin.

Limited şirketinin kuruluş maliyetleri arasındaki noter, vergi dairesi ve Rekabet Kurulu masrafları tüm şehirlerde aynıdır. Fakat, Ticaret Odası kayıt ücreti, mali müşavir ücretleri ve şayet şirketinizde yabancı uyruklu ortak veya müdür olacak ise yeminli tercüman çeviri ücretleri şehirden şehre değişiklik gösterebilir.

Biz verilerimizi İstanbul’a göre hesaplayacak, ortak ve müdür sayısının 1, sermaye tutarının 10.000 TL, kiranın ise 1.000 TL olduğunu düşüneceğiz.

Limited şirketi kuruluş maliyetleri (rakamlar yaklaşıktır):

 • İmza beyannamesi için notere ödenecek ücret (Müdür için, 1 adet): 60 TL
 • Kuruluş vekaleti (1 adet): 80 TL
 • Mali müşavirin işlerinizi takip etmesi için vekalet ücreti : 180 TL
 • Şirketin ana sözleşmesi (2 adet): 1.000 TL
 • İmza sirküleri (Müdür için, 1 adet): 130 TL
 • Ticari defter onay ücreti (50 sayfalık): 140 TL
 • Kira damga vergisi (Kefilsiz, her bir nüsha için): (1.000x12x1,89)/1000=22,68 TL
 • Kira damga vergisi (Kefilli, her bir nüsha için): (1.000x12x11,37)/1000=136,44 TL
 • Ticaret odası harç ve ilan ücreti (İstanbul): 1.730 TL
 • Faaliyet belgesi: 10 TL
 • Rekabet Kurulu ödemesi: (10.000×4)/10.000=4 TL
 • Sermayenin ¼’ünün bankada bloke edilmesi: 10.000/4=2.500 TL (Şirket kurulduktan sonra tekrar çekilebilir)
 • Mali müşavire kuruluş için ödenecek ücret: 666 TL

Şirket kurulduktan sonraki giderler (iş hacmine göre değiştiği için rakam vermiyoruz):

 • KDV / aylık
 • Çalışanların sigorta primi / aylık
 • Müdürler için 4B SGK primi / aylık
 • Belediye vergileri / aylık
 • Mali müşavirin ücreti / aylık
 • Stopaj / 3 ayda bir
 • Geçici vergi / 3 ayda bir
 • Kurumlar vergisi / Yılda bir
 • Yasal defter tasdik ücreti / Yılda bir
 • Yasal defter kapanış tasdik ücreti / Yılda bir
 • Meslek odası üye aidatı / Yılda bir

Anonim şirketi kurma maliyetleri

Eğer bir anonim şirketi kurmaya karar verdiysen, kuruluş maliyetleri arasındaki noter, vergi dairesi ve Rekabet Kurulu masraflarını hangi şehirde olursan ol aynı miktarda ödersin. Fakat, Ticaret Odası kayıt ücret, mali müşavir ücretleri ve şayet şirketinde yabancı uyruklu ortak veya müdür olacaksa yeminli tercüman çeviri ücretleri şehirler arası farklılık gösterecektir.

Biz verilerimizi İstanbul’a göre hesaplayacak, ortak ve yönetim kurulu üye sayısının 1, sermaye tutarının 50.000 TL, kiranın ise 1.000 TL olduğunu düşüneceğiz.

Anonim şirketi kuruluş maliyetleri (rakamlar yaklaşıktır):

 • İmza beyannamesi için notere ödenecek ücret (Yönetim Kurulu üyesi için, 1 adet): 60 TL
 • Kuruluş vekaleti (1 adet): 80 TL
 • Mali müşavirin işlerinizi takip etmesi için vekalet ücreti : 180 TL
 • Şirketin ana sözleşmesi (2 adet): 1.000 TL
 • İmza sirküleri (Yönetim kurulu üyesi için, 1 adet): 130 TL
 • Ticari defter onay ücreti (50 sayfalık): 170 TL
 • Kira damga vergisi (Kefilsiz, her bir nüsha için): (1.000x12x1,89)/1000=22,68 TL
 • Kira damga vergisi (Kefilli, her bir nüsha için): (1.000x12x11,37)/1000=136,44 TL
 • Ticaret odası harç ve ilan ücreti (İstanbul): 1.730 TL
 • Faaliyet belgesi: 10 TL
 • Rekabet Kurulu ödemesi: (50.000×4)/10.000=20 TL
 • Sermayenin ¼’ünün bankada bloke edilmesi: 50.000/4=12.500 TL (Şirket kurulduktan sonra tekrar çekilebilir)
 • Mali müşavire kuruluş için ödenecek ücret: 666 TL

Şirket kurulduktan sonraki giderler (iş hacmine göre değiştiği için rakam vermiyoruz):

 • KDV / aylık
 • Çalışanların sigorta primi / aylık
 • Müdürler için 4B SGK primi / aylık
 • Belediye vergileri / aylık
 • Mali müşavirin ücreti / aylık
 • Stopaj / 3 ayda bir
 • Geçici vergi / 3 ayda bir
 • Kurumlar vergisi / Yılda bir
 • Yasal defter tasdik ücreti / Yılda bir
 • Yasal defter kapanış tasdik ücreti / Yılda bir
 • Meslek odası üye aidatı / Yılda bir

Limited ve anonim şirket arasındaki benzerlik ve farkları anlattığımız Limited şirket ile anonim şirket arasındaki 10 farkbaşlıklı yazımıza da göz atmak ister misin?

MikroX öneriyor:   Ticaret Odası kayıt ücreti ile mali müşavir ücretleri şehirden şehre farklılık gösterebilir. Maliyet hesabını yaparken bulunduğun şehrin Ticaret Odası’ndan ve bölgendeki bir mali müşavirden bilgi almanı öneririz.

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan, MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.