SSK ve SGK primi nedir? SSK primi nasıl hesaplanır?SSK (SGK) primi nedir?


Sosyal devletlerde çeşitli sigorta sistemleriyle vatandaşların sağlık hizmetleri almaları ve emekli olmaları sağlanmaktadır. Bu sayede kaza, hastalık, yaşlılık gibi durumlarda yaşanabilecek bir takım mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanır. Ödenen SSK primlerinin amacı budur. Peki SSK primi nedir?


SSK primi işverenin çalışanlarının emekli olabilmesi ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için yatırması gereken meblağın adıdır. Bu meblağın her ay işveren tarafından ödenmesi gerekir ve hesaplanması için çalışanın aldığı brüt ücret baz alınır. Ödenmesi gereken prim miktarları düzenli olarak zamlanır. Primleri ödenen kişilerin kendileri ve aileleri sağlık hizmetlerinden faydalanabilmekte, belli şartları karşılamaları durumunda da kişiler emekli olabilmektedirler.

SSK (SGK) primi nasıl hesaplanır?


İşverenin ödemesi gereken primin hesaplanmasında işçinin aylık aldığı brüt ücret baz alınır. Peki brüt ücret üzerinden SGK prim hesaplama nasıl gerçekleştirilir? İşverenin ödemesi gereken SGK primini hesaplaması için birkaç hususa dikkat etmesi gerekir.

İlk olarak işverenin belli teşviklerden yararlanması durumunda brüt maaş üzerinden ödenmesi gereken SGK prim oranları değişiklik gösterir. 2021 yılı prim hesaplamaya bakalım.

SGK maliyeti (SGK tahakkuk fişine göre) hesaplaması:

Brüt ücret: 3.577,50 TL

AÇIKLAMAPRİME ESAS KAZANÇ TUTARIPRİM ORANI% PRİM TUTARI
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi3.577,502,0071,55
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi3.577,5020,00715,50
Genel Sağlık Sigortası Primi3.577,5012,50447,19
 TOPLAM PRİM 1.234,24
5510 sayılı yasadan doğan indirim3.577,505,00178,88
 NET PRİM1.055,36
İşsizlik Sigortası Primi3.577,503,00107,33
 ÖDENECEK NET TUTAR1.162,69

İşverenin borcu ve herhangi bir SGK ile ilgili davası, cezası yoksa %5 tutarında 5510 sayılı yasadan doğan indirimi devam edecektir. Bu şekilde diğer SGK teşvikleri hariç SGK’ya 1.162,69 TL ödeyecektir.

Gelir vergisi hesaplaması:

 • Brüt ücret: 3.577,50 TL
 • İşçi işsizlik sigortası (%1): 35,78 TL
 • İşçi SGK payı (%14): 500,85 TL
 • İşçi payları toplamı: 35,78+500,85=536,63
 • Gelir vergisi matrahı: 3.577,50 TL-536,63 TL=3.040,87 TL
 • Gelir vergisi (%15): 456,13 TL
 • Damga vergisi (‰7,59): 27,15 TL
Muhtasar Beyanname (Stopaj Beyannamesi)
Gelir vergisi456,13
Damga vergisi27,15
AGİ268,31
Ödenecek toplam stopaj214,97

İşçiye ödenen net ücret:

 • İşçi işsizlik sigortası (%1): 35,78 TL
 • İşçi SGK payı (%14): 500,85
 • Gelir vergisi (%15): 456,13 TL
 • Damga vergisi (/‰0,759): 27,15 TL
 • Kesintiler toplamı: 1.019,91 TL
 • Net ücret: 3.577,50 TL-1.019,91=2.557,59

AGİ DAHİL NET ÜCRET=2.557,59 TL+268,31 TL (AGİ)=2.825,90 TL dir.

İşverenin bekar bir işçi için ödediği tutar:

 • İşçiye ödenen toplam maaş: 2.825,90 TL
 • Maliye Bakanlığı (Muhtasar): 214,97 TL
 • SGK primi: 1.162,69 TL

Bu durumda toplam maliyet, 4.203,56 TL olacaktır.

İşveren için bu teşvikten yararlanmak için gerekli koşullar şunlardır:

 • Aylık prim ve hizmet belgelerini kuruma zamanında vermek,
 • Primlerin zamanında ödenmesi,
 • Kayıt dışı işçi çalıştırmamak,
 • Mevcut bir borcun olması durumunda bunun yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borç olması,
 • Prim borcu, idari para cezası, gecikme zammı ve gecikme cezası olmaması,
 • İşe alınan kişinin işe giriş tarihi öncesindeki 6 aylık sigortalı sayısı ortalamasına ilave çalıştırılıyor olması Sigortalı için bu teşvikten yararlanmak için gerekli koşullar şunlardır:
 • 01 Mart 2012 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasında işe alınmış olmak, 18 yaşından büyük olmak,
 • İşe alındığı tarih öncesindeki 6 ayda işsiz olmak.
 • Hem işveren hem de sigortalının bu koşulları sağlaması durumunda 6111 Sayılı teşviklerden yararlanılabilmektedir.


Mikro Yazılım web tabanlı ön muhasebe çözümü: MikroX


Şirketinizin muhasebe ihtiyaçları için Mikro Yazılım’ın 30 yıllık deneyimiyle geliştirdiği web tabanlı yeni ön muhasebe çözümü MikroX ile hemen tanışın!

MikroX ile yapabileceğiniz şeyler şunlardır:


Fatura Oluşturma: Dilediğiniz şekilde tasarladığınız faturanızı oluşturup yazdırabilirsiniz.
Hatırlatma Gönderme: Vadesi gelen faturalar için müşterilerinize hatırlatma gönderebilirsiniz.
e-Dönüşüm Modülleri: E-Fatura başta olmak üzere e-Dönüşüm kapsamındaki işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Müşteri ve tedarikçi takibi yapabilirsiniz.
Borç ve alacak takibi gerçekleştirebilirsiniz.
Veri aktarımı yapabilirsiniz.
Ekstre oluşturabilirsiniz.
Gelir-gider takibi yapabilirsiniz.
Nakit akışınızı takip edebilirsiniz.
Kasa ve bankalarınızı tek bir platforma ekleyerek giriş-çıkış takibi yapabilirsiniz.
Tahsilat ve ödemelerinizi takip edip kaydedebilirsiniz.
Gider fişi, maaş ve vergi oluşturabilirsiniz.
Kasa takibi, çalışan takibi, gider belgesi işlemleri, satış fiyatı tanımama, tahsilat raporları, gider raporları, belirlediğiniz işlemleri otomatik tekrarlama, fatura hatırlatma ve proforma fatura takibi gibi daha pek çok işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Top