Vergi levhası hakkında bilmen gerekenler

28 Aralık 2020

Vergi levhası hakkında aklına takılan sorular mı var? O halde, bu yazı tam sana göre!

1. Vergi levhası nedir?

Vergi levhası, mükellefin vergi verip vermediğinin kontrolünü sağlar. Mükellefe ait bilgileri içeren vergi levhası, vergilerin ödenmesi konusunda kamuoyunun baskı ve desteğinden faydalanan ticari bir belgedir.

2. Vergi levhası ne işe yarar?

Maliye Bakanlığı’nın uzun yıllardır belli mükellefler için asılmasını zorunlu kıldığı vergi levhası, vatandaşların vergi ödemesi açısından birbirlerinden haberdar olmasını sağlar. Bu levha sayesinde, vatandaşlar ve iş yeri sahipleri, kendileri gibi iş yeri sahibi olan diğer mükelleflerin vergi ödeyip ödemediğini de kontrol etmiş olur.

3. Kimler vergi levhası bulundurmak zorunda?

Herkes vergi levhası bulundurmak zorunda değildir. Vergi levhası bulundurmak zorunda olan mükellefler şunlardır:

  • Ticari kazanç sahipleri
  • Serbest meslek erbabı
  • Defter tutan çiftçiler
  • Kolektif şirketler
  • Adi komandit şirketler

Kişiler vergi levhası bulundurmak zorundadır ancak bu belgeyi iş yerlerine asmaları konusunda bir zaruret yoktur. Limited ve anonim şirketleri ile eshamlı komandit şirketler, kurumlar vergisi mükellefi olduğu için vergi levhasını hem bulundurmak hem de kolayca görülüp okunacak şekilde asmak zorundadır.

Vergi levhası almak zorunda olanlar, bu belgeyi hem merkezlerinde, hem şubelerinde, hem satış mağazalarında bulundurmalıdır. Taşıt işletmeleri, belgeyi işletmeleri haricinde taşıtlarında da bulundurmak zorundadır.

4. Vergi levhasında mutlaka bulunması gereken bilgiler nelerdir?

Vergi levhasında, mükellefin adı ve soyadı, ticaret unvanı, iş yeri adresi, vergi kimlik numarası, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi türü, işe başlama tarihi, ana faaliyet kodu ve faaliyet türü, faaliyet durumu, beyan edilen son üç yıla ait matrahlar, bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergiler ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bilgi işlem sistemi tarafından üretilen onay kodu bulunur.

5. Vergi levhası nereden alınır?

Vergi levhası GİB’den alınır. Gelir ve kurumlar vergisine tabi mükellef, ilgili beyannamelerini verdikten sonra, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi, vergi levhasını beyannamelerdeki bilgilere göre oluşturur ve mükellefin İnternet Vergi Dairesi hesabına yükler. Eğer sen de vergi levhası almak istiyorsan, https://intvrg.gib.gov.tr/ adresine girerek kullanıcı girişi yapmalı, “Sorgulamalar” sekmesinden sonra “Vergi Levhası Oluşturma” seçeneğine tıklamalısın. Açılan pencereden vergi levhanızı oluşturup çıktısını alabilirsin.

6. Vergi levhası tasdiki

İnternet Vergi Dairesi’nden alınan vergi levhalarının, vergi dairesi ya da meslek mensupları tarafından imzalanıp tasdik edilmesine ihtiyaç yoktur. Levha üzerindeki onay kodu zaten resmi bir tasdiki ifade eder.

7. Şirket bilgileri değişince vergi levhası değişir mi?

Ticaret unvanında, iş yeri adresinde, vergi dairen, faaliyet kodun ya da faaliyet türünde değişiklik olabilir. Bu durumda, İnternet Vergi Dairesi’ndeki hesabına girerek bilgilerini güncelleyebilir ve yeni levhanı internet üzerinden yazdırabilirsin.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan, MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.