Vergi matrahı artışı nedir, nasıl yapılır?Vergi incelemeleri, işletmeler için mühim dönemlere işaret eder. Eksik belgeler olduğunda yaşadığın stresi tahmin edebiliyoruz. Peki vergi incelemesinden muaf tutulmanın yolları olduğunu biliyor muydun? Nasıl mı? Anlatalım.

Vergi matrahı artırımı, ek vergi ödeyerek vergi incelemesinden kurtulmanı sağlar. Eğer gündemde şirket satışı satışı varsa veya hisselerini satacaksan en son 2015 yılı ve öncesi için çıkarılan bu uygulamaya başvurabilirsin.

Vergi matrahı artışı neden önemli?

Vergi incelemeleri çok fazla zaman alır ve geçmiş belge ve defterleri bulmak, bulduktan sonra da detaylı raporlar hazırlamak zorludur. Bu durumdan matrah artışı ile muaf tutulabilir ve kaybolacak zamandan tasarruf edebilirsin.

Vergi matrahı artışı nasıl yapılır?

Üç vergi türünde matrah artışı yapılabilir:

Her bir vergi türü ve vergi yılı için ödeyeceğin tutarlar farklı olabilir. Eğer işletmeni 2012’de kurduysan son 5 yıla ait (2013’ten itibaren) tuttuğun defterlerin Maliye Bakanlığı tarafından her zaman incelenebilir. Eğer kurumlar vergisi için incelenmek istemezsen; 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 yılları kurumlar vergisi matrah artışına girmelisin. İstersen yalnızca 2016 veya 2016 ile 2017 yıllarına da katılabilirsin. Bu halde, eğer zarardaysan kurumlar vergisi için yıl başına 6000 TL ödersin. KDV için matrah artışına katılacaksan ödeyeceğin ek vergi yıllık KDV matrahının yaklaşık %2’si ila %3’ü civarında olur.

Mikro işletme defteri programı vergi ödemelerinin düzenli bir şekilde yapıldığına emin olmanıza yardımcı olur

Ödenecek vergi nasıl hesaplanır?

Bu karmaşık hesaplamak için mali müşavirinle beraber çalışabilirsin. Bu hesaplama sırasında şu adımları izlemelisin:

  • Her vergi türünde her yıl ödenecek vergilerin listesini çıkar.
  • Geçmiş dönem muhasebe riskleri ve vergi risklerinin üzerinden geç.
  • Ödenecek ek vergi tutarlarına bakarak hangi dönemde hangi vergi türünden matrah artışı yapacağına karar ver.

Matrah artışına katılmalı mısın?

Matrah artışı ile geçmiş dönemlere ait olası vergi risklerinden kurtulursun. Böylece yatırımcıların karşısına rahat bir şekilde çıkıp işletmenin değerini artırırsın. Matrah artışına katılmak zorunlu değildir ancak bir exit/çıkış stratejin varsa bu şansı kullanabilirsin.

Matrah artışına katılmak vergi idaresi nezdinde olumsuz izlenim yaratır mı?

Vergi dairesi işletmeleri matrah artışına katılmaya teşvik ediyor. Matrah artışına katılmak vergi risklerinin fazla olduğu anlamına gelmez. Yalnızca vergi riskleri sigortalama işlemi belli bir tutar karşılığında yapılabilir. Birçok yabancı sermayeli işletme de vergi incelemesi yaşamamak için matrah artışına başvuruyor. Vergi idaresi de elindeki denetim kadrosunu matrah artışına gitmeyen şirketlere doğru şekilde yönlendirebilir.

Kasa ve ortaklar cari hesap düzeltmesi nedir?

Şirket kayıtlarında kasa ve ortaklar cari hesabı ara ara şişebilir. Denetimlerde yüksek bakiyeler can sıkıcı olabilir. Denetmen bakiyenin açıktan yapılan ödemelerle biriktiğini düşünüp yüklü vergi çıkarabilir. Kayıtlarında kasa ve ortaklar cari hesap bakiyeleri yüksekse mutlaka düzeltme yoluna git. Bu tutarların %3’ü kadar vergi ödersen hesapları kayıtlarından silebilirsin.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top